Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

Here you will find all text and image articles on the topic. Click the button to access the audio and video content.

audio and video content
Η διπλωματία της ΕΕ ελληνικά εξώφυλλο

Η διπλωματία της Ε.Ε. στην εποχή της διαρκούς κρίσης

ΕΚΔΟΣΗ
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι διττός. Πρώτον, να προτείνει και να εξετάσει πώς η Ε.Ε. θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια και τον διεθνή ρόλο της χωρίς να αναγκαστεί να εστιάσει στη νέα στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεύτερον, να εξετάσει πώς, στην εποχή της διαρκούς κρίσης, οι διαδικασίες διαβούλευσης και διαλόγου οφείλουν να βρίσκονται στην καρδιά της δημόσιας διπλωματίας της Ε.Ε.
Στιγμιότυπα πράσινης εξωτερικής πολιτικής εξώφυλλο

Στιγμιότυπα Πράσινης Εξωτερικής Πολιτικής

ΕΚΔΟΣΗ
Η πράσινη εξωτερική πολιτική, χωρίς έναν συμφωνημένο ορισμό, συχνά παραποιείται και παρερμηνεύεται, περιοριζόμενη μόνο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτή την προκαταρκτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2022, προσπαθήσαμε να δούμε πέρα από διάσπαρτες πολιτικές απόψεις, αναλύοντας δεδομένα. Μερικό ή ολοκληρωμένο, ένα δόγμα πράσινης εξωτερικής πολιτικής είναι πιθανό στη βάση αυτών των αρχικών ευρημάτων.