Στιγμιότυπα πράσινης εξωτερικής πολιτικής εξώφυλλο
ΕΚΔΟΣΗ

Στιγμιότυπα Πράσινης Εξωτερικής Πολιτικής

Έκθεση προκαταρκτικών ευρημάτων
For free

Η πράσινη εξωτερική πολιτική, χωρίς έναν συμφωνημένο ορισμό, συχνά παραποιείται και παρερμηνεύεται, περιορίζεται μόνο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή απορρίπτεται ως ευσεβής πόθος. Σε αυτή την προκαταρκτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2022, προσπαθήσαμε να δούμε πέρα από διάσπαρτες πολιτικές απόψεις, αναλύοντας δεδομένα, δηλαδή θέσεις εξωτερικής πολιτικής πράσινων κομμάτων από όλο τον κόσμο, μέσα από το φακό της πολιτικής επιστήμης και της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων. Πράγματι, αυτά τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδεικνύουν παγκόσμια σημεία αναφοράς, στην κατεύθυνση της σχολής σκέψης του φιλελεύθερου θεσμισμού. Μερικό ή ολοκληρωμένο, ένα δόγμα πράσινης εξωτερικής πολιτικής είναι πιθανό στη βάση αυτών των αρχικών ευρημάτων. Ωστόσο, αυτό θα γίνει αντιληπτό μέσω περαιτέρω μελετών βασισμένων στη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων.

Product details
Date of Publication
2023
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη
Number of Pages
46
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-29-2
Table of contents

Πρόλογος: Προσδιορισμός των αξιών πίσω από τους όρους   6
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή   8
Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία   12
2.1 Προπαρασκευαστικό Στάδιο  12
2.2 Κριτήρια επιλογής για τη δειγματοληψία   13
2.3 Υλικό που επιλέχθηκε   15
Κεφάλαιο 3: Προκαταρκτικά Χαρακτηριστικά   19
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις   19
3.2 Προκαταρκτική ανάλυση χαρακτηριστικών   22
3.2.1 Χαρακτηριστικό 1: Στοιχεία Κανονιστικής Εξωτερικής Πολιτικής   22
3.2.2 Χαρακτηριστικό 2: Στοιχεία Επεμβατισμού   24
3.2.3 Χαρακτηριστικό 3: Κλιματική Πολιτική Ϗ Βιωσιμότητα   26
3.2.4 Χαρακτηριστικό 4: Στοιχεία Φεμινιστικής Εξωτερικής Πολιτικής   28
3.2.5 Χαρακτηριστικό 5: Δίκαιο Εμπόριο, Ανάπτυξη Ϗ Πόροι  30
3.2.6 Χαρακτηριστικό 6: Προώθηση της Ειρήνης/Μη Βίας   32
3.2.7 Χαρακτηριστικό 7: Προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   34
3.2.8 Χαρακτηριστικό 8: Απαγόρευση-Περιορισμός Όπλων/Εμπορίου Όπλων   36
3.2.9 Χαρακτηριστικό 9: Διεθνής Συνεργασία/Συμμαχίες   38
3.2.10 Χαρακτηριστικό 10: Συμμετοχική Λήψη Αποφάσεων   40
Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα   43
Σημειώσεις τέλους   44