Η διπλωματία της ΕΕ ελληνικά εξώφυλλο
ΕΚΔΟΣΗ

Η διπλωματία της Ε.Ε. στην εποχή της διαρκούς κρίσης

Επενδύοντας σε νέες χρήσεις της ήπιας ισχύος και της δημόσιας διπλωματίας
For free

Η κρίση της πανδημίας και ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος κατέδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Αυτό είναι σημαντικό να αναγνωριστεί, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει η Ε.Ε. να συζητήσει και να εφαρμόσει πολιτικές με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ωστόσο, παρά την εκπόνηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2020 και την απρόσμενα άμεση αντίδραση της Ε.Ε. στην εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022, ο προσανατολισμός της Ένωσης παραμένει ασαφής. Μάλιστα, έχουμε εισέρθει σε μια περίοδο όπου θα προκύψουν πολλά ζητήματα που θα απαιτήσουν δύσκολες αποφάσεις και αποφασιστικές ενέργειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως η «ήπια ισχύς» πρέπει να εγκαταλειφθεί; Μήπως είναι η ώρα για «σκληρή ισχύ»;

Product details
Date of Publication
2023
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη
Number of Pages
52
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-38-4
Table of contents

Εισαγωγή     4

Μέρος πρώτο: Επαναπροσδιορίζοντας την ήπια ισχύ      7

Μέρος δεύτερο: Πέρα από τις παραδοσιακές μορφές δημόσιας διπλωματίας      22

Εγχώρια δημόσια διπλωματία      27

Ψηφιακή διπλωματία      30

Συμπεράσματα      49