Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)

Το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) επιχειρεί να ενδυναμώσει το ευρύτερο οικοσύστημα της ΚΑΛΟ, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο γειτονιάς, διαδικασίες κοινών, καθώς και μέλη της ερευνητικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή παρέχει υποστήριξη σε οικονομικές κοινοπραξίες, τομεακά δίκτυα και ενώσεις φορέων ΚΑΛΟ, ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος σε θεματικές όπως η φροντίδα, το μέλλον της εργασίας, η στέγαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, η μετα-ανάπτυξη και η αποανάπτυξη. Τα τοπικά οικοσυστήματα ΚΑΛΟ και οι τοπικές αρχές που ενστερνίζονται και προωθούν τις συμμετοχικές διαδικασίες θεωρούνται βασική προϋπόθεση για τη συγκατασκευή δημόσιων πολιτικών με τοπική αφετηρία, οι οποίες θα κατατείνουν προς τον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό.

Αφιερώματα
Από την κοινωνία της «αφροντισίας» προς έναν «φροντιστικό» κόσμο

Φροντίδα

Ένα αφιέρωμα στην έννοια της φροντίδας, που αναδύεται δυναμικά στην εποχή μας και προτείνεται ως μια οργανωτική αρχή για έναν κόσμο πέρα από την ατομοκεντρική λογική των σύγχρονων καπιταλιστικών κοινωνιών

8-13 Νοεμβρίου 2021

Φθινοπωρινό Σχολείο για το Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τα βίντεο με τις 18 εισηγήσεις στο διαδικτυακό Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» του 2021, το οποίο εστίασε κυρίως στην ανάγκη εναρμόνισης και ενοποίησης της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας, καθώς ο κατακερματισμός της αποτελεί μία από τις βασικές αδυναμίες της. Επιπλέον, ανέδειξε κοινωνικά καινοτόμες δημόσιες πολιτικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ανθεκτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας την περίοδο της πανδημίας

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μας παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους;

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατο Οπτικοακουστικό Υλικό
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις
Το στεγαστικό παράδοξο Δήμος Νάουσας

Το στεγαστικό παράδοξο στους μικρούς Δήμους στην Ελλάδα

ΕΚΔΟΣΗ

Η μελέτη αυτή, μια συνεργασία του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα με την ερευνητική ομάδα HARTA, ερευνά ζητήματα σχετικά με τη στέγαση και εκτός άλλων φέρνει στο φως το παραγνωρισμένο θέμα της αστεγίας στις μικρές πόλεις.

Επικοινωνία