Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)

Το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) επιχειρεί να ενδυναμώσει το ευρύτερο οικοσύστημα της ΚΑΛΟ, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο γειτονιάς, διαδικασίες κοινών, καθώς και μέλη της ερευνητικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή παρέχει υποστήριξη σε οικονομικές κοινοπραξίες, τομεακά δίκτυα και ενώσεις φορέων ΚΑΛΟ, ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος σε θεματικές όπως η φροντίδα, το μέλλον της εργασίας, η στέγαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, η μετα-ανάπτυξη και η αποανάπτυξη. Τα τοπικά οικοσυστήματα ΚΑΛΟ και οι τοπικές αρχές που ενστερνίζονται και προωθούν τις συμμετοχικές διαδικασίες θεωρούνται βασική προϋπόθεση για τη συγκατασκευή δημόσιων πολιτικών με τοπική αφετηρία, οι οποίες θα κατατείνουν προς τον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό.

Πρόσφατα Άρθρα
Αφιερώματα
Πρόσφατο Οπτικοακουστικό Υλικό
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις
Βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ποιος ο ρόλος των πολιτών;

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ποιος ο ρόλος των πολιτών;

ΕΚΔΟΣΗ

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) είναι ένα μεγάλο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει την αναμόρφωση και βελτίωση των ευρωπαϊκών πόλεων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τι περιλαμβάνουν οι ΣΒΑΑ; Πώς εκπονούνται; Τι προβλέπουν ειδικά για τις πόλεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας; Και σε ποιο βαθμό έχουν καταφέρει να εμπλέξουν τη συμμετοχή των πολιτών;

Διερευνώντας τη συνεργατική κατοικία στην Ελλάδα

Διερευνώντας τη συνεργατική κατοικία στην Ελλάδα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι είναι η συνεργατική και συνεταιριστική κατοικία; Τι είναι η συλλογική ιδιοκτησία; Με ποιον τρόπο μπορεί να απαντήσει στα σημερινά στεγαστικά προβλήματα; Πώς μπορεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά και ποια τα διαθέσιμα εργαλεία; Ποια παραδείγματα του εξωτερικού μπορούν να μας εμπνεύσουν; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που επιδιώκει να απαντήσει αυτή η συλλογή πληροφοριακών κειμένων, οδηγών και διερευνήσεων για τη συνεργατική και συνεταιριστική κατοικία στην Ελλάδα.

Το στεγαστικό παράδοξο Δήμος Νάουσας

Το στεγαστικό παράδοξο στους μικρούς Δήμους στην Ελλάδα

ΕΚΔΟΣΗ

Η μελέτη αυτή, μια συνεργασία του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα με την ερευνητική ομάδα HARTA, ερευνά ζητήματα σχετικά με τη στέγαση και εκτός άλλων φέρνει στο φως το παραγνωρισμένο θέμα της αστεγίας στις μικρές πόλεις.

Επικοινωνία