Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)

Το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) επιχειρεί να ενδυναμώσει το ευρύτερο οικοσύστημα της ΚΑΛΟ, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο γειτονιάς, διαδικασίες κοινών, καθώς και μέλη της ερευνητικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή παρέχει υποστήριξη σε οικονομικές κοινοπραξίες, τομεακά δίκτυα και ενώσεις φορέων ΚΑΛΟ, ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος σε θεματικές όπως η φροντίδα, το μέλλον της εργασίας, η στέγαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, η μετα-ανάπτυξη και η αποανάπτυξη. Τα τοπικά οικοσυστήματα ΚΑΛΟ και οι τοπικές αρχές που ενστερνίζονται και προωθούν τις συμμετοχικές διαδικασίες θεωρούνται βασική προϋπόθεση για τη συγκατασκευή δημόσιων πολιτικών με τοπική αφετηρία, οι οποίες θα κατατείνουν προς τον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό.

Η ανθεκτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας την περίοδο της πανδημίας

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μας παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους;

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατο Οπτικοακουστικό Υλικό

Η αναγκαιότητα της στεγαστικής πολιτικής και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσαν στις 16 Δεκεμβρίου 2021 η ΚΕΔΕ, η ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, γραφείο Θεσσαλονίκης, ανοίγει ουσιαστικά τη συζήτηση στην Ελλάδα για το θέμα της στέγασης και της προσιτής κατοικίας, αναδεικνύοντας τις πολύπλευρες διαστάσεις του, την ανάγκη για πολιτικές στέγασης και τον κομβικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις
Το στεγαστικό παράδοξο Δήμος Νάουσας

Το στεγαστικό παράδοξο στους μικρούς Δήμους στην Ελλάδα

ΕΚΔΟΣΗ

Η μελέτη αυτή, μια συνεργασία του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα με την ερευνητική ομάδα HARTA, ερευνά ζητήματα σχετικά με τη στέγαση και εκτός άλλων φέρνει στο φως το παραγνωρισμένο θέμα της αστεγίας στις μικρές πόλεις.

Επικοινωνία