Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)

Το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) επιχειρεί να ενδυναμώσει το ευρύτερο οικοσύστημα της ΚΑΛΟ, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο γειτονιάς, διαδικασίες κοινών, καθώς και μέλη της ερευνητικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή παρέχει υποστήριξη σε οικονομικές κοινοπραξίες, τομεακά δίκτυα και ενώσεις φορέων ΚΑΛΟ, ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος σε θεματικές όπως η φροντίδα, το μέλλον της εργασίας, η στέγαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, η μετα-ανάπτυξη και η αποανάπτυξη. Τα τοπικά οικοσυστήματα ΚΑΛΟ και οι τοπικές αρχές που ενστερνίζονται και προωθούν τις συμμετοχικές διαδικασίες θεωρούνται βασική προϋπόθεση για τη συγκατασκευή δημόσιων πολιτικών με τοπική αφετηρία, οι οποίες θα κατατείνουν προς τον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό.

Η ανθεκτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας την περίοδο της πανδημίας

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μας παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους;

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατα media
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις
Εξώφυλλο

Διαδρομές Εξόδου από την Κρίση

ΕΚΔΟΣΗ

Η παρούσα έκδοση έρχεται να αναδείξει το οικοσύστημα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) μέσα από τη ματιά των ίδιων των ατόμων που συμμετέχουν σε εγχειρήματα. Βασίζεται στη μέχρι στιγμής μοναδική πανελλήνια έρευνα για τα εγχειρήματα ΚΑΛΟ, που διεξήχθη το 2016 και το 2017. Αν και με μια πρώτη ματιά μπορεί να φαντάζει παράταιρη η έκδοση αυτή εντός του 2021, πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μέτρο σύγκρισης τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της ΚΑΛΟ, ενός τομέα που ανθίζει υπό διαφορετικές και ευμετάβλητες συνθήκες.

Follow us and stay tuned!