Φροντίδα

Από την κοινωνία της «αφροντισίας» προς έναν «φροντιστικό» κόσμο

Η φροντίδα είναι μια κοινωνική διαδικασία που συνδέεται με όλες τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Με τη στενή έννοια του όρου, η φροντίδα μπορεί να ιδωθεί ως πρακτική που ασκείται από κάποια άτομα για κάποια άλλα που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Με την ευρεία έννοια, μπορεί να κατανοηθεί ως κοινωνική δεξιότητα που τέμνεται με την αλληλεξάρτηση και την αλληλοβοήθεια, αποτελώντας συναίσθημα και δραστηριότητα που δεν μπορεί να υποβιβαστεί στα στενά όρια της εργασίας. Έτσι, από τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων ή των ανθρώπων με αναπηρίες μέχρι τη φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον, και από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι τις κρατικές πολιτικές φροντίδας, η έννοια αυτή αναδύεται δυναμικά στην εποχή μας και προτείνεται ως μια οργανωτική αρχή για έναν κόσμο που μπορεί να πάει πέρα από την ατομοκεντρική λογική των σύγχρονων καπιταλιστικών κοινωνιών.

Άρθρα

Μια σειρά σύντομων άρθρων από τους Ανδρέα Χατζηδάκη, Χαρά Κούκη και Χάρη Μαλαμίδη, τα οποία επεξηγούν και αποσαφηνίζουν διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την έννοια και την πρακτική της φροντίδας.

Video

Μια σειρά επτά βίντεο animation σε συνεργασία με την ομάδα Obscura Lab, βασισμένα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βιβλία των τελευταίων χρόνων παγκοσμίως, το «Μανιφέστο της φροντίδας» (εκδ. Ροπή).