Ιφιγένεια Δουβίτσα

Η Ιφιγένεια Δουβίτσα είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Διδάσκει ως καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Είναι μια εκ των ιδρυτών του International Journal of Cooperative Law και μέλος της συντακτικής επιτροπής του εν λόγω περιοδικού, εντεταλμένη ερευνήτρια για την περιοχή της Ευρώπης (regional researcher) των Cooperatives Europe και συμμετέχει ως μέλος – εκπρόσωπος της Ευρώπης στη Διεθνή Επιτροπή του Συνεταιριστικού Δικαίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (International Co-operative Alliance).