Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

TechTalk publication cover

Μπροστά στον τεχνολογικό καθρέφτη

ΕΚΔΟΣΗ
Η έκδοση αυτή παίρνει αφορμή από το TechTalk, μια σειρά podcast με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνοκοινωνικές προκλήσεις. Περιέχει τις επεξεργασμένες απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων από τα τέσσερα επεισόδια της σειράς, όπως επίσης τα αποτελέσματα τριών εργαστηρίων, ένα παράρτημα για την εικόνα της τεχνολογίας στη λογοτεχνία, καθώς και γλωσσάρι και βιβλιογραφία. Έτσι, αποτελεί ένα χρησιμότατο και πολυσυλλεκτικό έργο για όποιον/α ενδιαφέρεται να κατανοήσει τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την αλληλεπίδρασή μας με αυτές.