Οικολογία

Μέσα από το πρόγραμμα της Οικολογίας εργαζόμαστε για έναν οικολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας σε Ελλάδα και Βουλγαρία με κύριο χαρακτηριστικό την ουδετερότητα στο ισοζύγιο του άνθρακα. Προς τον σκοπό αυτό εστιάζουμε σε δύο βασικούς τομείς: την –κοινωνικά και έμφυλα– δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και την κυκλική οικονομία. Μέσα από το έργο μας λοιπόν υπογραμμίζουμε την καθοριστική συμβολή της ενεργειακής δημοκρατίας στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Αναδεικνύουμε τις, συχνά παραγνωρισμένες, προοπτικές και ευκαιρίες που ενυπάρχουν στη διαδικασία αυτής της μετάβασης. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε παραγωγούς και καταναλωτές ώστε να μεταβάλουν τη συμπεριφορά τους προς βιώσιμες λύσεις σε θέματα όπως η μείωση της χρήσης του πλαστικού, η κινητικότητα και η αγροοικολογία. Επιπλέον, επιδιώκουμε να ενώσουμε τις φωνές όλων των βασικών φορέων που εμπλέκονται στη δίκαιη μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας (ΜΚΟ, τοπικές κοινότητες, επιχειρήσεις, ακτιβιστές κλπ.) και να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό διάλογο με τις αρμόδιες αρχές σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τέλος, μέσω του εκτεταμένου δικτύου γραφείων μας στο εξωτερικό διευκολύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών αλλά και ειδικών από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια με οργανισμούς, ινστιτούτα και άλλους ειδικούς.

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατα Αφιερώματα
7 μύθοι και η πραγματικότητα

Πυρηνική ενέργεια και μετάβαση

Με αφορμή τη συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί η πυρηνική ενέργεια ως πράσινη

Placeholder Image for Video Content
Πρόσφατο Οπτικοακουστικό Υλικό
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις
Cover of publication showing a labyrinth of bills

"Καθαροί" λογαριασμοί ενέργειας στην Ελλάδα

ΕΚΔΟΣΗ
Η μελέτη «Καθαροί» λογαριασμοί ενέργειας στην Ελλάδα: Προτάσεις επανασχεδιασμού φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για την ενδυνάμωση των πολιτών και να θέσει τις βάσεις για απλούστερους, πιο κατανοητούς, φιλικούς, περιεκτικούς και διαφανείς λογαριασμούς που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.
Κοινωνικός αντίκτυπος ΕΚ εξώφυλλο

Ο κοινωνικός αντίκτυπος των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα

ΕΚΔΟΣΗ
Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τον αντίκτυπο των ενεργειακών κοινοτήτων σε μια χρονική συγκυρία που η συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και η ενεργειακή δημοκρατία αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα σημαντικοί όροι. Η έκθεση έχει στόχο να εμπνεύσει και να ενημερώσει πολίτες και φορείς ώστε να εμβαθύνουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενεργειακών κοινοτήτων και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και την υποστήριξή τους.
Μια πράσινη συμφωνία για την Ελλάδα

Μια πράσινη συμφωνία για την Ελλάδα

ΕΚΔΟΣΗ
Το παρόν policy brief προσεγγίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο-οδηγό προς την κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης, μέσα από τη δυναμική που θα μπορούσε να λάβει στο ελληνικό εθνικό πλαίσιο. Αναδεικνύει μέτρα και προτάσεις πολιτικής προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην θωράκιση των πολιτών έναντι της νέας πραγματικότητας πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε, και κυρίως στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.
Επικοινωνία