Δημόσιες Πολιτικές

Συμμετοχικός Δημοτικός Προϋπολογισμός εξώφυλλο νέο

Συμμετοχικός Δημοτικός Προϋπολογισμός

Δημοσιευμένο: 13 Δεκέμβριος 2021
ΕΚΔΟΣΗ

Συλλογική μελέτη που περιλαμβάνει βασικές έννοιες για το θέμα, παρουσίαση διεθνούς και ελληνικής εμπειρίας, πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, tips κ.ά.

Προσιτή Κατοικία

Οικονομικά και Κοινωνικά Προσιτή Κατοικία στη Θεσσαλονίκη

Δημοσιευμένο: 8 Ιούλιος 2021
ΕΚΔΟΣΗ

Τι σημαίνει οικονομικά προσβάσιμη κατοικία και γιατί αυτή χρειάζεται; Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ποιες είναι οι δυνατότητες για αυτή, σύμφωνα με άλλες καλές πρακτικές;

Συνεταιριστική νομοθεσία εξώφυλλο

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Δημοσιευμένο: 10 Μάρτιος 2020
ΕΚΔΟΣΗ

Η παρούσα έκδοση αναλύει και συγκρίνει τις προβλέψεις των επιμέρους νόμων για τις διαφορετικές κατηγορίες των συνεταιρισμών και παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για έναν νέο νόμο-πλαίσιο με στόχο την ενοποίηση του ελληνικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως συνιστάται επιτακτικά
από διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Συνεταιριστικές Ενώσεις.