Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ζητήματα σχετικά με το συνεταιριστικό δίκαιο και τις εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές εξετάζει από τις 8 έως τις 13 Νοεμβρίου 2021 το διαδικτυακό Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» (Εκπαίδευση στη ΣΥΝεταιριστική ΝΟμοθεσία, το Δίκαιο, την Οργάνωση και τη Συνεργασία).

 

Δήλωση συμμετοχής εδώ μέχρι και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021.

logo

Το Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» θα εστιάσει κυρίως στην ανάγκη εναρμόνισης και ενοποίησης της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας, καθώς ο κατακερματισμός της αποτελεί μία από τις βασικές αδυναμίες της. Επιπλέον, θα αναδείξει κοινωνικά καινοτόμες δημόσιες πολιτικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και θα προτείνει τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτές να εφαρμοστούν στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι θεματικές – συνεδρίες:
1.    Δημοτισμός και διευκολυντικές δημόσιες πολιτικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
2.    Εξετάζοντας επιτυχή διεθνή και εγχώρια παραδείγματα δημόσιων πολιτικών
3.    Δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς και προγραμματικές συμβάσεις στην τοπική κλίμακα
4.    Εναρμόνιση και ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας: προβλήματα, προκλήσεις και επιτυχή παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό Νότο
5.    Προβλήματα της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα
6.    Προτεινόμενο μοντέλο νόμου-πλαισίου περί συνεταιρισμών & αιτιολογική έκθεση.

Η δράση απευθύνεται σε:
•    φοιτήτριες και φοιτητές με άμεση συνάφεια αντικειμένου σπουδών
•    συνεταιρισμούς, εγχειρήματα ΚΑΛΟ και δικτυώσεις αυτών
•    αιρετά και υπηρεσιακά μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Oι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου έως το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 απογευματινές ώρες 19:00-20:30 εκτός αυτής του Σαββάτου που θα είναι πρωινή 10:00-11:30. Η γλώσσα εργασίας είναι η ελληνική, με ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τη διάρκεια εισηγήσεων στα αγγλικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με προαπαιτούμενη δήλωση συμμετοχής. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα επιλεγούν έως 100 συμμετέχοντες/ουσες βάσει της συνάφειάς τους με τις θεματικές συνεδρίες.

Το Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» υλοποιείται από τους:
•    IUS Cooperativum - A Community of Co-operative Lawyers
•    Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών/-τριών και Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

και με την υποστήριξη:
•    του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
•    του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» του ΕΑΠ
•    του σωματείου Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ // kalomathe.gr
•    μελών του Παρατηρητηρίου Θεσμικών Εξελίξεων για τους Συνεταιρισμούς και την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ).