Πάνος Χατζηπροκοπίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
HATZIPROKOPIOU

Ο Πάνος Χατζηπροκοπίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός Χώρος: Αναδιάρθρωση και Μεταναστευτικές Ροές». Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Essex και Ανθρωπογεωγραφία στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), στο Ερευνητικό Κέντρο για τον Εθνικισμό,  την  Εθνότητα και την Πολυπολιτισμικότητα του Πανεπιστημίου Surrey και στο Κέντρο Ερευνών Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Middlesex. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μετανάστευση, τις διαδικασίες εγκατάστασης, κατοίκησης και κοινωνικο-οικονομικής ενσωμάτωσης μεταναστευτικών πληθυσμών σε αστικά περιβάλλοντα, καθώς και σε ζητήματα αστικής κοινωνικής γεωγραφίας που σχετίζονται με την ποικιλότητα και τις ανισότητες στο χώρο της πόλης, τις χωρικές πρακτικές και τους αστικούς μετασχηματισμούς. Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία και πάνω από 50 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Διδάσκει μαθήματα ανθρωπογεωγραφίας και κοινωνιολογίας των πόλεων, με έμφαση στις ανθρώπινες μετακοινήσεις και την κατοικία, καθώς και ερευνητικής μεθοδολογίας.