Θάνος Ανδρίτσος
Μέλος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Commonspace
Andritsos

Ο Θάνος Ανδρίτσος σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πολεοδομία- Χωροταξία στο ΕΜΠ. Έχει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας σε εθνικές και διεθνείς μελέτες και έργα σχετικά Χωρικού Σχεδιασμού, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, Πολεοδομικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Έργων. Σε ερευνητικό επίπεδο ενδιαφέρεται για τις χωρο-κοινωνικές ανισότητες, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Είναι ιδρυτικό μέλος της Commonspace και του Participatory Lab και έχει πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας σε έργα συμμετοχικού σχεδιασμού και ενεργοποίησης κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Contact

Προφίλ στο website του Συνεταιρισμό Εργαζομένων Commonspace