Συμμετοχικός Δημοτικός Προϋπολογισμός εξώφυλλο νέο
ΕΚΔΟΣΗ

Συμμετοχικός Δημοτικός Προϋπολογισμός

Ένα δημοκρατικό πείραμα
For free

Καρπός συνεργασίας του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Θεσσαλονίκη, του Dock – Συνεργατικού Χώρου για την Κ.ΑΛ.Ο και του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Commonspace, η on line έκδοση για τον Συμμετοχικό Δημοτικό Προϋπολογισμό αποτελεί μια συνολική μελέτη για το θέμα η οποία προσπαθεί να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις μετασχηματιστικές δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα. Στη μελέτη αυτή διασαφηνίζονται βασικές έννοιες, παρουσιάζεται αναλυτικά η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία και αναλύονται εφαρμογές του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Περαιτέρω, περιλαμβάνονται πληροφορίες για το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, συμπεράσματα πολιτικής, όπως επίσης tips και δυνατότητες εφαρμογής. Το έργο αυτό, επομένως, μπορεί να αποτελέσει και έναν πρακτικό οδηγό, μια επιπλέον δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (policy brief) και των δημόσιων λειτουργών για την εφαρμογή του Συμμετοχικού Δημοτικού Προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποτελέσει μέθοδο και εργαλείο για κάθε συλλογικότητα, ομάδα και πρωτοβουλία πολιτών που θέλει να προωθήσει πρακτικές άμεσης και συμμετοχικής λειτουργίας σε τοπικό επίπεδο.

Product details
Date of Publication
2021
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
Number of Pages
80
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-05-6
Table of contents
 • ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΗΜΟΙ, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ // 7
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ // 8
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ // 11
  • Εισαγωγή σε έννοιες, προσεγγίσεις και ιστορικές αναφορές  //11
  • Τι είναι και πώς λειτουργεί ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός; // 13
  • Τα βήματα ενός κύκλου Συμμετοχικού Προϋπολογισμού // 15
  • Αντίκτυπος του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού: Βασικές προσεγγίσεις // 18
   • Ποιότητα της δημοκρατίας: Πολιτικός αντίκτυπος // 19
   • Συμμετοχή των πολιτών στο σύστημα διακυβέρνησης: Κοινωνικός αντίκτυπος // 20
   • Αναδιανομή πόρων: Οικονομικός αντίκτυπος // 22
 • Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ // 25
  • Πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη // 25
  • Καλές πρακτικές από διεθνή παραδείγματα // 29
   • Η περίπτωση του Πόρτο Αλέγκρε // 31
   • Η περίπτωση της Λισαβόνας // 34
   • Η περίπτωση της Σεβίλλης // 40
   • Σύντομος σχολιασμός // 40
 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ // 46
  • Εισαγωγή // 46
   • Γιατί μας ενδιαφέρει η Ελλάδα; // 46
   • Πρώτη εκτίμηση για το βαθμό εφαρμογής του ΣΠ στη χώρα // 47
  • Πώς εξελίχτηκε η συζήτηση για τον ΣΠ στην Ελλάδα; // 48
   • Πηγαίνοντας λίγο πίσω // 51
 • Ποιο το θεσμικό πλαίσιο για τον ΣΠ στην Ελλάδα; // 53
 • Τελικά, υπάρχει οποιαδήποτε συμμετοχή στις υποθέσεις των Δήμων; // 56
 • Καλές πρακτικές από ελληνικά παραδείγματα // 57
  • Δήμος Ιωαννιτών // 59
  • Δήμος Χαλανδρίου // 62
  • Δήμος Κηφισιάς // 66
  • Σύντομος σχολιασμός // 69
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // 71