Συνεταιρισμός Εργαζομένων Commonspace
Commonspace Logo

commonspace είναι μια συνεργατική - διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού που λειτουργεί από το 2012 ως δίκτυο συνεργατών, το 2015 απέκτησε τη μορφή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με το όνομα CPD - Creating Spaces και πλέον είναι Συνεταιρισμός Εργαζομένων. Τα μέλη και η ευρεία γκάμα συνεργατών της COMMONSPACE αποτελούν ένα δίκτυο ειδικών και επιστημόνων που ασχολούνται με το σχεδιασμό της πόλης και του χώρου μέσα από μια πληθώρα αντικειμένων και ειδικοτήτων, συνδυάζοντας ερευνητική δουλειά με πλούσιο μελετητικό έργο. Στα χρόνια που δραστηριοποιείται έχει συνεργαστεί με Δήμους, Περιφέρειες και κρατικούς φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύματα, ΜΚΟ και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Έχει υλοποιήσει σειρά σημαντικών δημόσιων, ιδιωτικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. Παράλληλα, έχει διαρκή επιστημονική συμβολή αλλά και εθελοντική δράση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η commonspace επιδιώκει να συνδυάσει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες σε μεγάλο εύρος μελετητικών υπηρεσιών, με τη σταθερή ερευνητική δραστηριότητα των μελών της τόσο σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και αυτοτελώς. Τα μέλη και οι συνεργάτες της είναι εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους τομείς: Πολεοδομία, Χωροταξία, Βιώσιμη Κινητικότητα, Χωρική Ανάλυση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αστική Γεωγραφία, Οικονομική Γεωγραφία, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πολιτική Οικολογία, Αστική Κοινωνιολογία, Πολιτική Κοινωνιολογία κ.α. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της είναι η μελέτη των πόλεων, της ποιότητας ζωής σε αυτές, των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που τις επηρεάζουν και των δυνατοτήτων για βιώσιμη κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανάπτυξη.

Η commonspace έχει δομήσει ειδική μεθοδολογία σχετική με τον Συμμετοχικό Σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και επιδιώκει την καθιέρωση του αντικειμένου και την εφαρμογή του σε διαφορετικές κλίμακες. Η δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής καινοτομίας αποτελούν βασικούς σκοπούς της.