Εξωτερική Πολιτική & Πολιτική Ασφάλειας

Το Πρόγραμμα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας ασχολείται με τα χαρακτηριστικά της πράσινης εξωτερικής πολιτικής μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. Εστιάζοντας ιδιαίτερα στις πράσινες και έμφυλες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα στοχεύει να καταστήσει τα χαρακτηριστικά αυτά ευδιάκριτα σε υπεύθυνες/ους χάραξης πολιτικήςδημοσιογράφους, καθώς και σε σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατο Οπτικοακουστικό Υλικό

Green Room #1 : Ελληνοτουρκικές σχέσεις και η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις

 

Σύντομα κοντά σας!

Επικοινωνία