Μετανάστευση

Here you will find all text and image articles on the topic. Click the button to access the audio and video content.

audio and video content
In defence of defenders Italian

In difesa dei Difensori

ΕΚΔΟΣΗ
Ο τόμος αυτός είναι ένας πρακτικός οδηγός που δημιουργήθηκε από το Border Violence Monitoring Network και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, με σκοπό να υποστηρίξει τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρουσιάζοντας μηχανισμούς και άλλες διεξόδους βοήθειας και αυτοάμυνας σε περίπτωση ποινικοποίησής τους – κάτι δυστυχώς ολοένα και πιο συχνό στην Ευρώπη και ιδίως στις περιοχές που υποδέχονται πρόσφυγες και μετανάστες. Μετά τα αγγλικά, τα ελληνικά και τα BHS (βοσνιακά-κροατικά-σερβικά), τώρα εκδίδεται και στα ιταλικά από το Γραφείο του Ιδρύματος στο Παρίσι, περιλαμβάνοντας και μια ενότητα ειδικά για την ιταλική πραγματικότητα.
in-defence-of-defenders_bcs

U odbranu branitelja i braniteljica

ΕΚΔΟΣΗ
Η έκδοση «Η αλληλεγγύη ως έγκλημα», που δημιουργήθηκε από το Border Violence Monitoring Network και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, είναι ένας πρακτικός οδηγός με σκοπό να υποστηρίξει τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δώσει πρακτικές λύσεις στην αυξανόμενη στοχοποίησή τους. Μετά τα αγγλικά και τα ελληνικά, η χρήσιμη αυτή εργαλειοθήκη κυκλοφορεί πλέον και στα BCS (βοσνιακά-κροατικά-σερβικά), καλύπτοντας μεγάλο μέρος των Δυτικών Βαλκανίων και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Η αλληλεγγύη ως έγκλημα

Η αλληλεγγύη ως έγκλημα

ΕΚΔΟΣΗ
Η μετανάστευση καθώς και η υποστήριξη ανθρώπων σε κίνηση αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως εγκληματική πράξη στην Ευρώπη. Αυτή η εργαλειοθήκη, που δημιουργήθηκε από το Border Violence Monitoring Network και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, επιδιώκει να υποστηρίξει τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρουσιάζοντας μηχανισμούς και άλλες διεξόδους βοήθειας και αυτοάμυνας σε περίπτωση ποινικοποίησής τους.