ΕΚΔΟΣΗ

Εφαρμογή Ασύλου & Ένταξη Προσφύγων & Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

For free

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες εισέρχεται μεγάλος αριθμός προσφύγων. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών έχει ως τελικό προορισμό άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παραμένουν εγκλωβισμένοι ωστόσο, λόγω του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα σε αιτήσεις ασύλου και σε πληθυσμό μεταναστών και προσφύγων.

Για το λόγο αυτό στις 7 και 8 Μάρτη του 2013 οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων συνεργάστηκαν με στόχο τη διοργάνωση διήμερου εκδηλώσεων συμπεριλαμβανομένου ενός διεθνούς συνεδρίου την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα οργανώθηκαν θεματικά εργαστήρια με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των αιτούντων άσυλο, προσφύγων, μεταναστών και των ενώσεών τους, των σχετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων και ο χωρίς αποκλεισμούς διάλογος και ανταλλαγή απόψεων.

Η έκδοση αυτή συγκεντρώνει τα ζητήματα που συζητήθηκαν στα εργαστήρια, όπως τα προβληματικά πεδία στην εφαρμογή του νομικού πλαισίου και τα κενά που παρουσιάζονται, δυσχεραίνοντας τη στήριξη και προστασία των αιτούντων άσυλο σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, τα ζητήματα με γνώμονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων που αιτούνται προστασίας και της πολιτείας, όπως επιτάσσει το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά ευπαθή μέλη της κοινωνίας μας. Τέλος συμπεριλαμβάνει τις προτάσεις που διατυπώθηκαν για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

H έντυπη μορφή της έκδοσης διατίθεται δωρεάν πλην ταχυδρομικών εξόδων, κατόπιν παραγγελίας στο info[@]gr.boell.org

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Συλλογικό έργο
Number of Pages
39
Licence
Language of publication
Ελληνικά