Κατοικία

Το στεγαστικό παράδοξο Δήμος Νάουσας

Το στεγαστικό παράδοξο στους μικρούς Δήμους στην Ελλάδα

Δημοσιευμένο: 20 Απρίλιος 2022
ΕΚΔΟΣΗ

Η μελέτη αυτή, μια συνεργασία του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα με την ερευνητική ομάδα HARTA, ερευνά ζητήματα σχετικά με τη στέγαση και εκτός άλλων φέρνει στο φως το παραγνωρισμένο θέμα της αστεγίας στις μικρές πόλεις.

Προσιτή Κατοικία

Οικονομικά και Κοινωνικά Προσιτή Κατοικία στη Θεσσαλονίκη

Δημοσιευμένο: 8 Ιούλιος 2021
ΕΚΔΟΣΗ

Τι σημαίνει οικονομικά προσβάσιμη κατοικία και γιατί αυτή χρειάζεται; Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ποιες είναι οι δυνατότητες για αυτή, σύμφωνα με άλλες καλές πρακτικές;