Διερευνώντας τη συνεργατική κατοικία στην Ελλάδα
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διερευνώντας τη συνεργατική κατοικία στην Ελλάδα

For free

Τι είναι η συνεργατική και συνεταιριστική κατοικία; Τι είναι η συλλογική ιδιοκτησία; Με ποιον τρόπο μπορεί να απαντήσει στα σημερινά στεγαστικά προβλήματα; Πώς μπορεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά και ποια τα διαθέσιμα εργαλεία; Ποια παραδείγματα του εξωτερικού μπορούν να μας εμπνεύσουν;

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που επιδιώκει να απαντήσει αυτή η συλλογή πληροφοριακών κειμένων, οδηγών και διερευνήσεων για τη συνεργατική και συνεταιριστική κατοικία στην Ελλάδα, συμπυκνώνοντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει η ομάδα CoHab Athens τα τελευταία έξι χρόνια, μέσα από έρευνα, εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις, ομάδες εργασίας και επισκέψεις σε συνεργατικά και συνεταιριστικά στεγαστικά εγχειρήματα του εξωτερικού.

Η έρευνα αυτή είναι εν εξελίξει και πολλά από τα επιμέρους ζητήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση ενός πρώτου συνεργατικού στεγαστικού εγχειρήματος και στην Ελλάδα, μένουν ακόμη ανοιχτά. Στην πραγματικότητα, δεν διαθέτουμε ακόμα σαφείς απαντήσεις, καθώς δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ούτε η προηγούμενη σχετική εμπειρία ούτε τα διαμορφωμένα εργαλεία για τη θεσμική κατοχύρωση, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία τέτοιου τύπου δημοκρατικών, μη κερδοσκοπικών και συλλογικών μορφών στέγασης. Όπως έχει δείξει η εμπειρία και από άλλες χώρες όπου ξεκίνησαν εγχειρήματα σε αντίστοιχα αδιαμόρφωτα και αχαρτογράφητα πλαίσια, δεν υπάρχει μόνο μία διαδρομή ή ένας τρόπος, αλλά αυτά διαμορφώνονται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και την ενέργεια ανθρώπων που πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν από κοινού.

Product details
Date of Publication
2023
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη
Number of Pages
68
Licence
Language of publication
Ελληνικά
Table of contents

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της κατοικίας δεν μπορεί να λυθεί ατομικά,
παρά μόνο συλλογικά 5
1 - Συμμετοχική έρευνα για τη συνεργατική κατοικία 7
2 - Τι είναι η συνεργατική κατοικία; 11
3 - Πώς ξεκινάει ένα συνεργατικό στεγαστικό εγχείρημα; 17
4 - Πώς οργανώνεται και πώς χρηματοδοτείται
ένα εγχείρημα συνεργατικής κατοικίας; 21
5 - Παραδείγματα από άλλες χώρες 26
6 - Το θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργατική κατοικία στην Ελλάδα 40
7 - Συστατικά μιας εργαλειοθήκης
για τη συνεργατική κατοικία στην Ελλάδα 49
8 - Q&Α για ένα μελλοντικό εγχείρημα 59
0 - Βιβλιογραφικές πηγές και υλικό 64