Το στεγαστικό ζήτημα πριν και μετά την πανδημία

PODCAST

Ακόμα και πριν την εκδήλωση της πανδημίας, το στεγαστικό ήταν ένα φλέγον ζήτημα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Πώς αναμένεται να επιδράσει η πανδημία και η συγκεκριμένη διαχείρισή της στο στεγαστικό ζήτημα; Ποιες πολιτικές προστασίας για τη στέγη μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε στο μέλλον; Ο Μιχάλης Γουδής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας στην Housing Europe, μας δίνει ορισμένες πρώτες απαντήσεις.

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Damrak, Amsterdam, Netherlands

Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις το στεγαστικό ήταν ένα φλέγον ζήτημα πριν την εκδήλωση της πανδημίας καθώς το περιορισμένο ή/και κακής ποιότητας οικιστικό απόθεμα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση ενώ οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου AirBnb περιόριζαν περαιτέρω τις δυνατότητες εύρεσης προσιτής οικονομικά κατοικίας για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απομόνωση των πολιτών στο σπίτι για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της κατοικίας για όλους και για όλες. Ιδιαίτερα για χώρες όπως η Ελλάδα όπου η στεγαστική πολιτική παραμένει υπολειμματική εδώ και χρόνια, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα μίας νέας στεγαστικής πολιτικής.

Ο Μιχάλης Γουδής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας στην Housing Europe, περιγράφει τις επιδράσεις της πανδημίας στο στεγαστικό ζήτημα, παρουσιάζει διάφορα μέτρα πολιτικής που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown προκειμένου να προστατευθεί το δικαίωμα στην κατοικία καθώς και άμεσες λύσεις για τη στέγαση των ευάλωτων ομάδων. Πέρα όμως από την πανδημία, αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής παραδείγματος και τονίζει τον ρόλο των δήμων (ιδιαίτερα των μεγάλων) για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών στο ζήτημα της στέγασης.