Το στεγαστικό παράδοξο Δήμος Νάουσας
ΕΚΔΟΣΗ

Το στεγαστικό παράδοξο στους μικρούς Δήμους στην Ελλάδα

Η περίπτωση του Δήμου Νάουσας
For free

Η έκδοση «Το στεγαστικό παράδοξο στους μικρούς Δήμους στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Δήμου Νάουσας» είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα με την ερευνητική ομάδα HARTA. Στην έκδοση αυτή γίνεται μια σύντομη αναδρομή του ελληνικού μοντέλου στέγασης, εστιάζοντας στην αθέατη για τον δημόσιο διάλογο αστεγία και στεγαστική πίεση στους μικρούς δήμους. Στην περίπτωση της Νάουσας γίνεται εμφανές ένα στεγαστικό παράδοξο: ότι ενώ κάποιες πόλεις της περιφέρειας συρρικνώνονται πληθυσμιακά, αρκετοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν ολοένα και εντονότερα συνθήκες στεγαστικής επισφάλειας. Ειδικότερα, οι συνεντεύξεις με άστεγα άτομα, νέους/-ες, γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙΑ+, ΑμεΑ και πρόσφυγες αναδεικνύουν την πολύπλευρη και αόρατη στεγαστική αυτή πίεση που υφίσταται μεγάλο μέρος του πληθυσμού ακόμη και σε μικρές πόλεις. Τέλος, ακολουθούν κάποια σύντομα συμπεράσματα και βασικά βήματα προς τη δημιουργία περισσότερων στεγαστικών ευκαιριών για τον πληθυσμό σε στεγαστική πίεση και τη διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη για όλες και όλους.

Product details
Date of Publication
Απρίλιος 2022
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη
Number of Pages
92
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-08-7
Table of contents

Η στεγαστική πρόκληση της ελληνικής περιφέρειας 5

Η κοινωνική στεγαστική πολιτική ως άξονας για την τοπική ανάπτυξη 7

Εισαγωγή 14

1. Το δικαίωμα στην κατοικία στο ελληνικό μοντέλο στέγασης 18

2. Μελέτη περίπτωσης: Ο Δήμος Νάουσας 26

3. Tι είναι έλλειψη στέγης; 30

4. Προσεγγίζοντας το στεγαστικό παράδοξο στο Δήμο Νάουσας 34

5. Δομική έλλειψη στέγης μέσα από τα πρόσωπα που πλήττει 49

5.1 Αστεγία στον Δήμο Νάουσας 52

5.2 Στεγαστική πίεση σε νέους/ες 57

5.3 Στεγαστική πίεση σε γυναίκες 63

5.4 Στεγαστική έλλειψη στην ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητα της Νάουσας 69

5.5 ΑμΕΑ 72

5.6 Πρόσφυγες 75

6. Συμπεράσματα 81

Λίστα Συντομογραφιών 84

Γλωσσάριο 85

Βιβλιογραφία 88