Δημοκρατία

Το Πρόγραμμα Δημοκρατίας αποβλέπει στην εδραίωση ενός λειτουργικού συστήματος διακυβέρνησης και μιας δημοκρατικής κοινωνίας, στην κατεύθυνση της έμφυλης δημοκρατίας. Ξεκινώντας από τις γειτονιές και εστιάζοντας γενικότερα στο τοπικό επίπεδο με έμφαση στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Κρήτης, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενδυναμώσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους φορείς, με στόχο να ενισχυθεί η μετασχηματιστική δυναμική των πόλεων μέσα από συμπεριληπτικές, έμφυλα προσανατολισμένες πρακτικές διακυβέρνησης.

Στη Βουλγαρία, το πρόγραμμα διατηρεί την εστίαση στο τοπικό επίπεδο, αποσκοπώντας στην προώθηση της διαφάνειας, της συμμετοχής των πολιτών, της συμπερίληψης μειονοτήτων και ειδικότερα των Ρομά, της λογοδοσίας, του πλουραλισμού και της τεκμηριωμένης συζήτησης ως βασικές αρχές ενός ανοικτού δημοκρατικού πολιτικού συστήματος.

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατο Οπτικοακουστικό Υλικό
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις
Σαμοθράκη συμμετοχικός σχεδιασμός

Εγχειρίδιο συμμετοχικού σχεδιασμού για μικρά νησιά

ΕΚΔΟΣΗ

Το βιβλίο παρουσιάζει ένα εγχείρημα που εφαρμόστηκε στη Σαμοθράκη (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021), με σκοπό να συμβάλει στη δημοκρατική ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας και να υποστηρίξει τον συμμετοχικό σχεδιασμό μιας πρότασης για το μέλλον του νησιού.

Feminist perspectives urbanisation

Feminist perspectives on gender-just and sustainable urban development

FACTSHEET

Ένα σύντομο πληροφοριακό δελτίο (στα αγγλικά) με σημαντικά στοιχεία για τη θέση των θηλυκοτήτων στις σύγχρονες πόλεις, οι οποίες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων να εξασφαλίσουν τα προς το ζην και μια ικανοποιητική κοινωνική ζωή.

Anti-Semitism in Greece Today - Cover 2019

Ο Αντισημιτισμός στην Ελλάδα Σήμερα (Δεύτερη Έκδοση)

ΕΚΔΟΣΗ

Η διερεύνηση του φαινομένου του αντισημιτισμού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα βασίζεται στη διαπίστωση ότι ο αντισημιτισμός «μετά το Άουσβιτς» δεν έχει εξαλειφθεί ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυξάνεται όπως δείχνουν στοιχεία από πρόσφατες έρευνες.

Επικοινωνία