Δημοκρατία

Το Πρόγραμμα Δημοκρατίας αποβλέπει στην εδραίωση ενός λειτουργικού συστήματος διακυβέρνησης και μιας δημοκρατικής κοινωνίας, στην κατεύθυνση της έμφυλης δημοκρατίας. Ξεκινώντας από τις γειτονιές και εστιάζοντας γενικότερα στο τοπικό επίπεδο με έμφαση στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Κρήτης, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενδυναμώσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους φορείς, με στόχο να ενισχυθεί η μετασχηματιστική δυναμική των πόλεων μέσα από συμπεριληπτικές, έμφυλα προσανατολισμένες πρακτικές διακυβέρνησης.

Στη Βουλγαρία, το πρόγραμμα διατηρεί την εστίαση στο τοπικό επίπεδο, αποσκοπώντας στην προώθηση της διαφάνειας, της συμμετοχής των πολιτών, της συμπερίληψης μειονοτήτων και ειδικότερα των Ρομά, της λογοδοσίας, του πλουραλισμού και της τεκμηριωμένης συζήτησης ως βασικές αρχές ενός ανοικτού δημοκρατικού πολιτικού συστήματος.

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατο Οπτικοακουστικό Υλικό
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις

Το παρόν και το μέλλον της Ενέργειας των Πολιτών

ΕΚΔΟΣΗ

Η ενέργεια στα χέρια των πολιτών - ένα μέλλον ορατό και εφικτό στην εποχή μας! Στην καρδιά του οράματος για ένα αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα βρίσκονται κοινότητες παραγωγών-καταναλωτών που αποκτούν και διαχειρίζονται υπεύθυνα την ενεργειακή αυτονομία τους.

Cover - Guidebook Gender Toolkit

Η Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΔΟΣΗ

Ο σκοπός του οδηγού "Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" είναι να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των ενήλικων εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται και να αναστοχάζονται κριτικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Anti-Semitism in Greece Today - Cover 2019

Ο Αντισημιτισμός στην Ελλάδα Σήμερα (Δεύτερη Έκδοση)

ΕΚΔΟΣΗ

Η διερεύνηση του φαινομένου του αντισημιτισμού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα βασίζεται στη διαπίστωση ότι ο αντισημιτισμός «μετά το Άουσβιτς» δεν έχει εξαλειφθεί ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυξάνεται όπως δείχνουν στοιχεία από πρόσφατες έρευνες.

Επικοινωνία