Δημοκρατία

Το Πρόγραμμα Δημοκρατίας αποβλέπει στην εδραίωση ενός λειτουργικού συστήματος διακυβέρνησης και μιας δημοκρατικής κοινωνίας, στην κατεύθυνση της έμφυλης δημοκρατίας. Ξεκινώντας από τις γειτονιές και εστιάζοντας γενικότερα στο τοπικό επίπεδο με έμφαση στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Κρήτης, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενδυναμώσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους φορείς, με στόχο να ενισχυθεί η μετασχηματιστική δυναμική των πόλεων μέσα από συμπεριληπτικές, έμφυλα προσανατολισμένες πρακτικές διακυβέρνησης.

Στη Βουλγαρία, το πρόγραμμα διατηρεί την εστίαση στο τοπικό επίπεδο, αποσκοπώντας στην προώθηση της διαφάνειας, της συμμετοχής των πολιτών, της συμπερίληψης μειονοτήτων και ειδικότερα των Ρομά, της λογοδοσίας, του πλουραλισμού και της τεκμηριωμένης συζήτησης ως βασικές αρχές ενός ανοικτού δημοκρατικού πολιτικού συστήματος.

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατα media
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις
cover page Bulidng Energy Communities

Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες

ΕΚΔΟΣΗ

O N. 4513/2018 επιδιώκει τη σύζευξη Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας  (ΚΑΛΟ)  και  ενεργειακού  τομέα  και  εισάγει  έναν  νέο  τύπο αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού,  την  Ενεργειακή  Κοινότητα  (ΕΚΟΙΝ). Οι ΕΚΟΙΝ αποτελούν  σημαντικό  εργαλείο  για την  επίτευξη  της  δίκαιης  ενεργειακής  μετάβασης στην χώρα, αφού οι ανανεώσιμες πηγές  και  η  εξοικονόμηση  ενέργειας  προσφέρουν   και   προαπαιτούν,   για   την   ορθή εκμετάλλευσή  τους,  τη  γεωγραφική  διασπορά των επενδύσεων και την συμμετοχή των πολλών σε αυτές. Ο οδηγός αυτός αποσαφηνίζει το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΚΟΙΝ, τον ρόλο τους σε μια δίκαιη  ενεργειακή  μετάβαση και παρέχει τόσο θεωρητικές όσο και  πρακτικές  πληροφορίες για  την  ανάπτυξή τους.

Cover - Guidebook Gender Toolkit

Η Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΔΟΣΗ

Ο σκοπός του οδηγού "Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" είναι να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των ενήλικων εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται και να αναστοχάζονται κριτικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Anti-Semitism in Greece Today - Cover 2019

Ο Αντισημιτισμός στην Ελλάδα Σήμερα (Δεύτερη Έκδοση)

ΕΚΔΟΣΗ

Η διερεύνηση του φαινομένου του αντισημιτισμού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα βασίζεται στη διαπίστωση ότι ο αντισημιτισμός «μετά το Άουσβιτς» δεν έχει εξαλειφθεί ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυξάνεται όπως δείχνουν στοιχεία από πρόσφατες έρευνες.

Ακολουθήστε μας και μείνετε συντονισμένες/οι!