Μετανάστευση

Η περιοχή από την Τουρκία μέχρι την Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τη μετανάστευση προς την Ευρώπη αλλά και εντός της ηπείρου. Αυτό το τμήμα της Ευρώπης χρησιμεύει ως σημείο εισόδου ή ως διάδρομος, αλλά όλο και περισσότερο και ως περιοχή υποδοχής, στην οποία οι άνθρωποι είναι εκ των πραγμάτων εγκλωβισμένοι. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς οι προκλήσεις σε όλη την περιοχή τόσο για τους ανθρώπους που μετακινούνται όσο και για τις κοινότητες υποδοχής. Παρά τις υπόλοιπες διαφορές, πολλές από αυτές τις προκλήσεις είναι κοινές σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης: αυξανόμενη πίεση και συρρίκνωση του χώρου για τους μετανάστες και όσους δείχνουν αλληλεγγύη προς αυτούς, και απουσία μιας λειτουργικής, αποτελεσματικής, προσανατολισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ. Πιστεύουμε ότι οι ικανότητες και η ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορούν να ενισχυθούν μέσω της δικτύωσης, της αμοιβαίας μάθησης και των διασυνοριακών συνεργειών. Ως εκ τούτου, προσπαθούμε να συνδέσουμε και έτσι να ενισχύσουμε τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τις κοινότητες υποδοχής καθώς και την κοινωνία των πολιτών σε όλη την περιοχή. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε τη φωνή τους ώστε να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη από τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατο οπτικοακουστικό υλικό
Διαβάστε περισσότερα
Συναφείς Εκδόσεις
In defence of defenders Italian

In difesa dei Difensori

ΕΚΔΟΣΗ
Ο τόμος αυτός είναι ένας πρακτικός οδηγός που δημιουργήθηκε από το Border Violence Monitoring Network και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, με σκοπό να υποστηρίξει τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρουσιάζοντας μηχανισμούς και άλλες διεξόδους βοήθειας και αυτοάμυνας σε περίπτωση ποινικοποίησής τους – κάτι δυστυχώς ολοένα και πιο συχνό στην Ευρώπη και ιδίως στις περιοχές που υποδέχονται πρόσφυγες και μετανάστες. Μετά τα αγγλικά, τα ελληνικά και τα BHS (βοσνιακά-κροατικά-σερβικά), τώρα εκδίδεται και στα ιταλικά από το Γραφείο του Ιδρύματος στο Παρίσι, περιλαμβάνοντας και μια ενότητα ειδικά για την ιταλική πραγματικότητα.
Cover Asylum Greek

Προστασία σε Συνθήκες Επισφάλειας

ΕΚΔΟΣΗ
Ποια είναι τα μαθήματα από την εμπειρία στα σύνορα της Ένωσης και πώς μπορούν αυτά να μετουσιωθούν σε ένα αποτελεσματικό και σύμφωνο με τον ευρωπαϊκό νόμο σύστημα υποδοχής ανθρώπων, δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές ροές προβλέπεται να ενταθούν παγκοσμίως λόγω και της Κλιματικής Κρίσης;
Without voice: People on the move

Without voice: People on the move

E-paper
This study aims to observe the range of different representations of people on the move in the media coverage in Bosnia-Herzegovina and Croatia between 2015 and 2021.
Επικοινωνία