Χρυσηίς Κατσέα
Βοηθός Προγράμματος Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ευρώπη
Χρυσηίδα Κατσέα New

Η Χρυσηίδα σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος MSc International Development and Humanitarian Emergencies από το London School of Economics and Political Science (LSE) και κάνει ένα διαθεματικό και διεπιστημονικό διδακτορικό στην ανθρώπινη αναλωσιμότητα συνδυάζοντας τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα: ανθρώπινα δικαιώματα, μετανάστευση, ανθρωπιστική διπλωματία, ανάπτυξη, φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό και ανθρώπινη ασφάλεια.

Εργάστηκε στην Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων Πληθυσμών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ενώ κατέχει επίσης εκτενή εμπειρία σε ΜΚΟ και φοιτητικές ομάδες σε θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας προσφύγων, κοινωνικής ένταξης εθνοτικών μειονοτήτων, περιβάλλοντος, ανθρωπιστικής βοήθειας, ενδυνάμωσης γυναικών. Εντάχθηκε στην ομάδα του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2023, ώστε να συνδυάσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές της, να είναι μέρος ενός παγκοσμίου δικτύου και να εργάζεται με εξαιρετικές/ους συναδέλφισσες/ους και συνεργάτιδες/ες για τη δόμηση ενός πιο κοινωνικά δίκαιου κόσμου.