Δημόσιες Πολιτικές για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Προσιτή Κατοικία

Οικονομικά και Κοινωνικά Προσιτή Κατοικία στη Θεσσαλονίκη

Published: 8 Ιούλιος 2021
ΕΚΔΟΣΗ

Τι σημαίνει οικονομικά προσβάσιμη κατοικία και γιατί αυτή χρειάζεται; Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ποιες είναι οι δυνατότητες για αυτή, σύμφωνα με άλλες καλές πρακτικές;

εξώφυλλο ενοποίηση συνεταιριστικής νομοθεσίας

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Published: 10 Μάρτιος 2020
ΕΚΔΟΣΗ

Η παρούσα έκδοση αναλύει και συγκρίνει τις προβλέψεις των επιμέρους νόμων για τις διαφορετικές κατηγορίες των συνεταιρισμών και παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για έναν νέο νόμο-πλαίσιο με στόχο την ενοποίηση του ελληνικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως συνιστάται επιτακτικά
από διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Συνεταιριστικές Ενώσεις.