Σεμινάριο Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση

Σεμινάριο Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση
11, 13, 16/3/2015, Θεσσαλονίκη, Οικόπολις (Πτολεμαίων 29Α)

Το σεμινάριο «Δημιουργώντας μία κοινωνική επιχείρηση», εντάσσεται σε μια σειρά σεμιναρίων που διοργανώνουν η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδας με στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την δημιουργία βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτό το στόχο αποσκοπεί και ο Οδηγός Δημουργίας Κοινωνικών Επιχείρησεων της οικονομολόγου Σοφίας Αδάμ, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα και το πρώτο σεμινάριο της σειράς με τίτλο «Αναπτύσσοντας μία κοινωνική επιχείρηση» που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014.

 

Setting up a Social Enterprise

 

Στο τριήμερο σεμινάριο «Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση» πήραν μέρος άτομα που έχουν ήδη συγκροτήσει την ιδρυτική ομάδα και έχουν μια ιδέα για την οικονομική δραστηριότητα που θέλουν να αναπτύξουν.  Η εμπειρία δείχνει πως παρά το ιδιαίτερα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης αυτό που κρίνει σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα του εγχειρήματος είναι  η διαμόρφωση ξεκάθαρης επιχειρηματικής στόχευσης και η επιλογή του κατάλληλου  τομέα ήδη από τα πρώτα στάδια του εγχειρήματος. Στο σεμινάριο έγινε μια εισαγωγή στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στον ρόλο τους και αναπτύχθηκαν θέματα όπως δημιουργία και οργάνωση της ομάδας, φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις μιας κοινωνικής επιχείρησης, καταγραφή και παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας κ.ά. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσα από σύντομες ασκήσεις να μάθουν χρήσιμα εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού που σε συνδυασμό με τα θέματα που συζητήθηκαν μπορούν να τους βοηθήσουν στην καταγραφή και αξιολόγηση της ιδέας τους και τελικά στην σύνταξη του δικού τους κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Τα παρακάτω αποσπάσματα από τις εισηγήσεις του σεμιναρίου μαζί με το υλικό των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα σε όποιον και όποια ενδιαφέρεται να δημιουργήσει την δική του/της κοινωνική επιχείρηση.

Τι είναι/τι δεν είναι μια κοινωνική επιχείρηση & Eπιλογή οικονομικής δραστηριότητας 



Εισηγήτρια: Σοφία Αδάμ Ι Συντονίστρια: Πόπη Σουρμαΐδου
Παρουσίαση: Ορισμός - Παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Δημιουργία ομάδας 



Εισηγήτρια: Σοφία Αδάμ Ι Συντονίστρια: Πόπη Σουρμαΐδου
Παρουσίαση: Δημιουργία Ομάδας
Χρήσιμο υλικο: Καταγραφή προκλήσεων, ικανοτήτων κλπ

Επιχειρηματικός σχεδιασμός



Εισηγήτρια: Πόπη Σουρμαΐδου Ι Συντονίστρια: Σοφία Αδάμ
Παρουσίαση: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Επιλογή νομικής μορφής, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, έναρξη δραστηριότητας 



Εισηγήτρια: Ράνια Σωτηρίου Ι Συντονίστρια: Πόπη Σουρμαΐδου
Παρουσίαση: Φορολογικά, ασφαλιστικά