Η επιτακτικότητα της κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας απαιτεί τη διερεύνηση εναλλακτικών παραδειγμάτων κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης. Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών που στοχεύουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και πραγματώνουμε την οικονομία. Η προσδοκία από αυτές τις πρακτικές είναι να τηρούν ορισμένα κριτήρια τόσο ως προς την επίτευξη της κοινωνικής ωφέλειας όσο και ως προς το σεβασμό στα περιβαλλοντικά όρια. Ωστόσο, η σύνδεση ανάμεσα στην ΚΑΛΟ και τις προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης δεν έχει ακόμα διερευνηθεί συστηματικά. Η παρούσα συλλογή άρθρων επιχειρεί να κάνει ακριβώς αυτό. Να προσφέρει θεωρητικά επιχειρήματα και πρακτικά παραδείγματα ως προς τον τρόπο που η ΚΑΛΟ θα μπορούσε να συμβάλλει στους επιτακτικούς στόχους που έχουν τεθεί για τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης. Θεωρούμε ότι αυτές οι συνεισφορές σε επίπεδο θεωρίας και πράξης μπορούν να μας εμπνεύσουν ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις της εποχής μας χωρίς να καταφύγουμε αφελώς στην εμμονή για τεχνολογικές λύσεις που πρσφέρει η γεωμηχανική.

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)

Η ΚΑΛΟ, όπως ορίζεται διεθνώς ως ένα σύνολο διαφορετικών οικονομικών πρακτικών που στοχεύει στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών με βάση την ελεύθερη συνεργασία και την αμποιβαία υποστήριξη, αποτελεί έναν κύριο τομέα παρέμβασης του Ιδρύματος Χαινριχ Μπελ στην Ελλάδα. Θέλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του χώρου αυτού και στην Ελλάδα πάνω σε στέρεες βάσεις και κατάλληλες αρχές, θεωρώντας ότι η ΚΑΛΟ είναι καθοριστική για τον δημοκρατικό και οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας και κοινωνίας.

εκπαιδευση

Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων

ΕΚΔΟΣΗ

 O Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό πληροφόρησης αναφορικά με το τι είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και προσφέρει πληροφόρηση για πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν όσοι και όσες επιθυμούν να δημιουργήσουν μια τέτοια επιχείρηση.

Ο Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων διατίθεται σε pdf. Όλα τα γραφήματα και τα κείμενα χορηγούνται με την άδεια Creative Commons license CC-BY-NC-SA: Μπορείτε να μοιραστείτε και να επεξεργαστείτε το έργο σύμφωνα με αυτές τις προυποθέσεις.

Φορουμ Κοινωνικης Επιχειρηματικοτητας (ΦΚΕ)

Social Entrepreneurship Forum 2019

Δελτίο Τύπου της Ομάδας Εργασίας για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΦΚΕ) είναι μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη βάση αξιών, αρχών και κοινών οπτικών. Έχει ως στόχο τον γόνιμο διάλογο μεταξύ φορέων της κοινωνικής οικονομίας (κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικοί φορείς) αλλά και της τοπικής κοινωνίας γύρω από την ανάγκη δημιουργίας ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος αλλά και τα χαρακτηριστικά που αυτό πρέπει να έχει για την ανάπτυξη και αυτό-οργάνωση του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Όλα τα άρθρα για το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Προτάσεις για τα Κέντρα Στήριξης της ΚΑΛΟ
περισσότερα
Συμβολή στη διαμόρφωση κοινών θέσεων (Ν. 4430/2016)
περισσότερα
Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων
περισσότερα

Δημοσιες πολιτικες

Η ΚΑΛΟ βασίζεται πρωτίστως στην αυτενέργεια των πολιτών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται δημόσιες πολιτικές οι οποίες διευκολύνουν τη συγκρότηση και ανάπτυξη του πεδίου. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ επιχειρεί να συμβάλλει σε ένα διαφανή δημόσιο διάλογο ανάμεσα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές (κεντρική κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση) και στους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης των Φορέων ΚΑΛΟ και να αναδείξει ορθές πρακτικές συνεργασίας με βάση τη διεθνή και ελληνική εμπειρία.

Όλα τα άρθρα για δημόσιες πολιτικές & ΚΑΛΟ

ντοκυμαντερ

Το ντοκιμαντέρ "Αναπτύσσοντας την Κοινωνική Οικονομία στην Καρδίτσα: Ένα Κοινωνικό Οικοσύστημα" εξερευνά το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης συνεταιρισμών στην περιοχή, τη σταδιακή απαξίωσή τους αλλά και την πρόσφατη ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων σήμερα. Συνδυάζει υλικό από συνεντεύξεις με μέλη εγχειρημάτων της κοινωνικής οικονομίας αλλά και μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας και υποστηρικτικών δομών.

περισσότερα