Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις είναι ένα εργαλείο που συμβάλει στην διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου οικονομίας και επιχειρηματικότητας, το οποίο αξίζει να ενισχύσουμε, αναδείξουμε αλλά και να προστατεύσουμε. Τις βάσεις για την δημιουργία του έθεσαν οι συμμετέχοντες του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με την κοινή Διακήρυξη του Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015, και συνδιαμορφώθηκε μέσα από διαδικτυακή διαβούλευση (www.seforum.gr). Κατόπιν συζητήθηκε κατά την 1η περιφερειακή συνάντηση του Φόρουμ στην Καρδίτσα, στις 19-20 Μαρτίου 2016 όπου ενσωματώθηκαν σχόλια και παρατηρήσεις στο τελικό κείμενο και υιοθετήθηκε από κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικούς φορείς.

Η πρόσκληση για την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας παραμένει ανοιχτή και απευθύνεται τόσο σε υποστηρικτικούς φορείς όσο και σε κοινωνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού σχήματος (κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί νέου τύπου, αστικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί κλπ) που εκφράζονται και αυτο-δεσμεύονται από τις αρχές, αξίες, κοινές θέσεις που συνθέτουν τον Κώδικα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που τον υιοθετούν δεσμεύονται για την εφαρμογή του και θα μπορούν να τον επικαιροποιούν και τροποποιούν στο μέλλον μέσα από οργανωμένες διαδικασίες.

Ο Κώδικας θα «ταξιδέψει» ανά την Ελλάδα, σε παρόμοια περιφερειακά ΦΟΡΟΥΜ ώστε ακόμα περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς να έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν, να τοποθετηθούν διατυπώνοντας παρατηρήσεις και να γίνουν μέτοχοι αυτής της προσπάθειας.

Για να κατεβάσετε το τελικό κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ.

Σχετικό υλικό

  • Φορουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας

    Μια διαφορετική Ελλάδα, ζωντανή, παραγωγική, δραστήρια, με κοινωνική και περιβαλλοντική κουλτούρα, είναι υπαρκτή όπως φάνηκε στο ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα στις 19 και 20 Μαρτίου.

  • Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015

    Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015, που έγινε στις 9-10 Νοεμβρίου στην Αθήνα, συζήτησαν για την ανάγκη και τις δυνατότητες καλύτερης συνεργασίας, δικτύωσης και αυτό-οργάνωσης του χώρου και κατέληξαν σε κοινή Διακήρυξη που αποτελεί βάση για τη συνδιαμόρφωση ενός πλαισίου κοινών αξιών, αρχών και θέσεων.

0 Comments

Προσθέστε ένα σχόλιο

Προσθέστε ένα σχόλιο