Συνθέτοντας οραματικές αφηγήσεις για το μέλλον

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών διοργάνωσαν δύο εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου Συνθέτοντας Οραματικές Αφηγήσεις για το Μέλλον. Το πρώτο εργαστήριο είχε τίτλο «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία-ΚΑΛΟ και κοινά: κοινοί τόποι και αποκλίσεις, όρια και δυνατότητες». Το δεύτερο εργαστήριο είχε τίτλο «Αποανάπτυξη και Βασικό Καθολικό Εισοδήμα». Τα βίντεο από τις εισηγήσεις είναι πλέον διαθέσιμα. 

 

lego exercise

Η πρώτη σύνθεση, το εργαστήριο «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία-ΚΑΛΟ και κοινά: κοινοί τόποι και αποκλίσεις, όρια και δυνατότητες» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Απριλίου 2019. Η δομή του εργαστηρίου βασίστηκε σε τρεις κεντρικές ομιλίες του Βασίλη Κωστάκη (καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Τάλιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και επισκέπτης καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης), της Σοφίας Αδάμ (συντονίστρια Προγραμμάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης, Διδάσκουσα στο ΜΠΣ Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και του Αλέξανδρου Κιουπκιολή (επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο “Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες").

Η δεύτερη σύνθεση, το εργαστήριο «Αποανάπτυξη και βασικό καθολικό εισόδημα» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2019. Η δομή του εργαστηρίου βασίστηκε σε τρεις κεντρικές ομιλίες του Πάνου Πετρίδη (ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας του Πανεπιστημίου Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών της Βιέννης), της Χριστίνας Παπαδοπούλου (μέλος της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα, UBIE) και του Vincent Liegey (συγγραφέας στο συλλογικό έργο A Degrowth Project, μηχανικός, σύμβουλος και διεπιστημονικός ερευνητής, είναι συντονιστής του κοινωνικού συνεταιρισμού Cargonomia).

Και τα δύο εργαστήρια εντάσσονται σε μια προσπάθεια να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητριών και ανθρώπων από τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ, τα κινήματα και την κοινωνία των πολιτών. Βασικός στόχος ήταν να παρουσιαστεί και να διευρυνθεί το θεωρητικό πλαίσιο μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Να αναδειχθούν καλές πρακτικές και παραδείγματα. Να συζητηθούν προβληματισμοί και αντινομίες. Να διαχυθούν στην κοινωνία εκείνες οι οραματικές αφηγήσεις οι οποίες απελευθερώνουν δυνατότητες δικαιοσύνης και ελευθερίας.

Μπορείτε να δείτε τις εισηγήσεις των δύο εργαστηρίων στο κανάλι μας στο youtube:

Ψηφιακά κοινά και ομότιμη παράγωγη προς μία μετακαπιταλιστική οικονομία  Βασίλης  Κωστάκης

ΚΑΛΟ και κοινωνικο οικολογικός μετασχηματισμός  Σοφία Αδάμ

Κοινά και νέες μορφές πολιτικής δράσης  Αλέξανδρος  Κιουπκιολής

Το πανόραμα της αποανάπτυξης Πάνος Πετρίδης

Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα  Δικαίωμα στην Ελευθερία στην Ευτυχία και στην Ευημερία  Χριστίνα  Παπαδοπούλου

A Degrowth project and the uncoditional autonomy allowance  Vincent Liegey