Ιδρυτική συνάντηση σωματείου "Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία kalomathe.gr"

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία kalomathe.gr αποκτά το δικό της νομικό πρόσωπο και τα ιδρυτικά μέλη συναντιούνται για να σχεδιάσουν από κοινού το νέο τους εγχείρημα. Στην όμορφη Ραψάνη συναντήθηκαν τα ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση μη κερδοσκοπικού σωματείου Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία προκειμένου να συνδιαμορφώσουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, το καταστατικό τους, να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας και να προετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Educational Platform kalomathe.gr initial meeting

Στην όμορφη Ραψάνη συναντήθηκαν τα ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση μη κερδοσκοπικού σωματείου Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία kalomathe.gr προκειμένου να συνδιαμορφώσουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και το καταστατικό του σωματείου, να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας και να προετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ξενώνα Ραψάνης του Πρoγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στις 20-22 Σεπτέμβρη 2019 συμμετείχαν τα ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση σωματείου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) τα οποία έχουν ήδη εμπλακεί σε διάφορα στάδια προετοιμασίας και ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και μέσα από πολλούς και διαφορετικούς ρόλους (ανάπτυξη τεχνικής υποδομής, συγγραφή μαθημάτων, παιδαγωγική επιμέλεια κειμένων, συντονισμός παραγωγής βιντεοδιαλέξεων).

Τα ιδρυτικά μέλη είχαν την ευκαιρία να συναποφασίσουν πάνω σε ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας, τρόπου λήψης αποφάσεων, συγκρότησης και λειτουργίας των επιμέρους ομάδων εργασίας αλλά και να θέσουν τα θεμέλια για το σχέδιο βιωσιμότητας του όλου εγχειρήματος.

Η συνάντηση κατέδειξε ότι υπάρχει ακόμα θέληση για συλλογικά και συνεργατικά εγχειρήματα και ότι οι αρχές της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και των κοινών μπορούν να εμπνεύσουν στην κατεύθυνση δημιουργίας ανάλογων  εγχειρημάτων. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα ακόλουθα ιδρυτικά μέλη:

Σοφία Αδάμ, Συντονίστρια Προγραμμάτων, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Γεώργιος Γριτζάς,  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ολυμπία Δάτση, Εκπαδεύτρια και Μέντορας νέων, Συνιδρύτρια της Creativity Platform.

Ιφιγένεια Δουβίτσα, Δρ., Ειδικός σε θέματα συνεταιριστικού δικαίου, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Γεώργιος Θεμελής, Λογιστής, παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής παρακολούθησης σε εγχειρήματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σωτήρης Λαϊνάς, Συντονιστής Προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής, Αναπτυξιακή Εταιρία Καρδίτσας.

Κώστας Φραγκιαδάκης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ενταξιακών Δράσεων  στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γιούλη Αθουσάκη εκ μέρους του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Commonspace.

Δημήτρης Κιτσικόπουλος εκ μέρους της ΚΟΙΝΣΕΠ Ηλέκτρα.

Γεωργία Μπεκριδάκη εκ μέρους του Συνεργατικού Χώρου για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία Dock.

Χρήστος Γιοβανόπουλος εκ μέρους του Κόμβου για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία

Γιώργος Μελισσουργός εκ μέρους της ΚΟΙΝΣΕΠ konS2ept.

Αντώνης Φάρας και Σπύρος Τζώρτζης εκ μέρους του Συνεταρισμού Εργαζομένων Sociality.