Green Deal στην Ελλάδα

Πώς θα έμοιαζε μια Πράσινη Συμφωνία για την Ελλάδα;

Το αφιέρωμα φιλοδοξεί να φωτίσει πτυχές του Green Deal και τη σημασία του για την Ελλάδα, μέσα από αναλύσεις, απόψεις και προτάσεις πολιτικής. Αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και του Άνεμου Ανανέωσης που αποσκοπεί να συμβάλλει στην ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και στην έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ πλήθους φορέων, πολιτών και αρμόδιων αρχών γύρω από την στρατηγική αυτή, τις ευκαιρίες όπως και τις προκλήσεις που ενυπάρχουν για την εφαρμογή της στην χώρα μας. Μέσα από αρθρογραφία, εργαστήρια και σχετικές εκδηλώσεις ευελπιστούμε να συσπειρώσουμε πολίτες, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε μια Πράσινη Συμφωνία που δεν θα αφήνει κανένα και καμία πίσω και θα επιτυγχάνει την μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό-καταναλωτικό μοντέλο.

Η κοινωνική διάσταση του Green Deal στην απασχόληση

Για κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ που επενδύεται δημιουργούνται περίπου 18 θέσεις εργασίας στις ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων στην Ευρώπη, θέσεις εργασίας οι οποίες είναι μακροχρόνιες και σε τοπικό επίπεδο, και μόλις 5 θέσεις εργασίας στα ορυκτά καύσιμα. Αντιστοίχως, για κάθε δαπάνη 10 εκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργούνται άμεσα και έμμεσα 75 θέσεις εργασίας σε ΑΠΕ, 77 θέσεις εργασίας σε ενεργειακή αποδοτικότητα (λαμβάνοντας υπόψιν κτίρια, μεταφορές, έξυπνα δίκτυα κλπ), και μόλις 27 θέσεις εργασίας σε ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτης και ορυκτό αέριο).

Η ανησυχία στην τοπική κοινωνία είναι μεγάλη

Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, βιομηχανική παραγωγή, τουρισμό και πρωτογενή τομέα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας αφήνουν ακάλυπτο ένα μεταβατικό διάστημα 2-3 χρόνων και δεν προσφέρουν το είδος των βιώσιμων θέσεων εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή βάση των δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού της περιοχής. Διέξοδο μέσα από βιώσιμες αναπτυξιακές προτάσεις για τις τοπικές κοινωνίες, δίνουν οι επενδύσεις Κυκλικής Οικονομίας, όπως επίσης, η ενίσχυση συνεργατικών μοντέλων για ΑΠΕ, μέσα από ενεργειακές κοινότητες.

Κλειδί για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, η ορθή χωροθέτηση τους

Στην Ελλάδα υπάρχει η εμπειρία των αιολικών πάρκων, ως επί το πλείστον σε ορεινούς όγκους, τα οποία επέφεραν κοινωνικές αντιδράσεις. Η χωροθέτησή τους έγινε χωρίς την αναγκαία διαβούλευση και κυρίως χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για τις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν. Η ολιστική ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας, ώστε η ενεργειακή μετάβαση να πραγματοποιηθεί με δίκαιο τρόπο, ελαχιστοποιώντας αφενός τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφετέρου την ενεργειακή ένδεια, καθιστώντας τους πολίτες κοινωνούς της νέας ενεργειακής πραγματικότητας και όχι απλούς παρατηρητές.

Πράσινη ανάκαμψη βάση της κυκλικής οικονομίας

Με την Πράσινη Συμφωνία δρομολογούνται τα θέματα αειφορίας, μετασχηματίζοντας ριζικά την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στη χώρα μας προέχει η σύζευξη της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης με αποδοτικά μέτρα μακροπρόθεσμου ορίζοντα, παράλληλα με μέτρα εξορθολογισμού της ενεργειακής πολιτικής. Και αυτό συνεπάγεται, έναν συνεκτικό συμμετοχικό στρατηγικό σχεδιασμό, που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να αναδεικνύονται οι βέλτιστες αναπτυξιακές προοπτικές με βάση τις πραγματικές ανάγκες, τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες των περιοχών.

 

Θέλω να ενημερώνομαι και να συμμετέχω
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ
Newsletter
Άνεμος Ανανέωσης
Newsletter