Μια Πράσινη Συμφωνία για την Ελλάδα

Αρθρογραφία

Το 2021-22 το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και η ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης ετοίμασαν ένα αφιέρωμα όπου ερευνητές/ερευνήτριες, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων και ειδικοί μέσα από μια σειρά 21 άρθρων φωτίζουν πτυχές του Green Deal και διατυπώνουν απόψεις, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής για το πώς θα (πρέπει να) μοιάζει η Πράσινη Συμφωνία ειδικά για την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε τέσσερις τομείς: Κλίμα - ενέργεια, Αγροδιατροφικός τομέας, Κατοικία - πόλη - μετακινήσεις, Πράσινη χρηματοδότηση.