Δημιουργία και ενίσχυση ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Πως ενημερώνουμε τους πολίτες για την δημιουργία ενός ενεργειακού συνεταιρισμού; Ποιά θα μπορούσαν να είναι τα κίνητρα συμμετοχής; Πώς επιλέγονται τα πεδία και οι τομείς δραστηριοποίησης ενός ενεργειακού συνεταιρισμού και πώς συγκεντρώνεται το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο; Ποιές ανάγκες εκπαίδευσης προκύπτουν από την ιδιότητα του πολίτη ως παραγωγού-καταναλωτή (prosumer);

Εργαστήριο "Δημιουργία και ενίσχυση ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα"
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, Europe Direct City of Athens

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα συζητηθούν στο εργαστήριο "Δημιουργία και ενίσχυση ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα" που διοργανώνεται από τον κοινωνικό συνεταιρισμό «Άνεμο Ανανέωσης», την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Ηλέκτρα Energy» και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του Europe Direct City of Athens.

Tο εργαστήριο απευθύνεται σε μέλη ενεργειακών συνεταιρισμών και πρωτοβουλιών πολιτών σχετικές με την ενέργεια καθώς και σε εκπροσώπους φορέων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν επίσης οι κ.κ. Dirk Vansintjan, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών REScoop.eu, που εκπροσωπεί 2.300 ενεργειακούς συνεταιρισμούς, και Jaume Aliaga, από τον ισπανικό ενεργειακό συνεταιρισμό SOM ENERGIA, που απαριθμεί πάνω από 32.000 μέλη.

Χρήσιμο υλικό: