Οργάνωση, Συμμετοχικότητα, Παρέμβαση

Σεμινάριο
12/11 - 3/12 2014, Θεσσαλονίκη, Οικόπολις (Πτολεμαίων 29Α)

Το σεμινάριο "Oργάνωση, Συμμετοχικότητα, Παρέμβαση" έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αναβάθμιση των λειτουργικών διαδικασιών των ΜΚΟ, και στην καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη εκπρόσωπηση τους. Απευθύνεται σε μέλη και εργαζομένους και εργαζόμενες σε ΜΚΟ που κατέχουν θέσεις ευθύνης, έχουν διάθεση να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και ταυτόχρονα είναι ανοιχτοί/ες στο να μάθουν ακόμα περισσότερα μέσα από τις εισηγήσεις αλλά πάνω απ’ όλα μέσα από συζητήσεις και διαδικασίες peer-to-peer learning. Φιλοδοξία μας είναι με το πέρας των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες να έχουν διευρύνει τις γνώσεις τους σε επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος (νεο θεσμικό πλαίσιο, διαφάνεια κλπ) και να έχουν αναπτύξει περαιτέρω τις oργανωτικές τους δεξιότητες για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΜΚΟ.

Θεματικές

 • Θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ, το χθες και το σήμερα
  Εισηγήτριες: Χριστίνα Κονταξή, Δίκτυο Μεσόγειος SOS
  Άννα Δαμάσκου, Ερευνήτρια - Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας

Χρήσιμο υλικό:
Θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ το χθες & το σήμερα - Παρουσίαση Χριστίνα Κονταξή
Αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας - Παρουσίαση Άννα Δαμάσκου  
Αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας - Έρευνα Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας
H Ελληνική κοινωνία των πολιτών σήμερα. Ποιά η δυναμική της; - Άρθρο Άννα Δαμάσκου
Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών
Νομοσχέδιο για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών (ΚΟΠ)

 • ΜΚΟ: οργάνωση, συμμετοχή σε θεσμικά όργανα
  Εισηγητής: Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Χρήσιμο υλικό:
Οδηγός δημοτικής διαβούλευσης
Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων
Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Διαδικτυακή πλατφόρμα Συμμετοχή

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δημιουργία κοινωνικών συνεργιών ανάμεσα στις οργανώσεις της ΚτΠ και τις επιχειρήσεις
  Εισηγητής: Μπάμπης Παπαϊωάννου, Unesco Youth Club

Χρήσιμο υλικό:
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δημιουργία κοινωνικών συνεργιών - Παρουσίαση

 • Λογοδοσία και διαφάνεια, εργαλεία και διαδικασίες
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιαρίκος, WWF Eλλάς

Χρήσιμο υλικό:
Λογοδοσία & Διαφάνεια, εργαλεία και διαδικασίες - Παρουσίαση

 • Ενσωμάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ (gender, diversity)
  Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Κράνου, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων 

​​Χρήσιμο υλικό:
Ενσωμάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ - Παρουσίαση

 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικου, εθελοντισμός
  Εισηγητής: Σπύρος Ψύχας, Εκπαιδευτής εθελοντών

​​Χρήσιμο υλικό:
Tι είναι εθελοντισμός
Δέκα βήματα για την οργάνωση εθελοντικού προγράμματος

 • Εξεύρεση πόρων, εργαλεία χρηματοδότησης για ΜΚΟ - Παρουσίαση
  Εισηγήτρια: Κατερίνα Τριανταφύλλου, WWF Ελλάς

​​​​Χρήσιμο υλικό:
Εξεύρεση πόρων, εργαλεία χρηματοδότησης για ΜΚΟ - Παρουσίαση
Εξεύρεση πόρων - σύνδεσμοι