Βιωσιμότητα

H χρηματοπιστωτική και πολιτική κρίση καθώς με τις σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις τους έχουν υπονομεύσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ιδίως μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που αγωνίζονται να καλύψουν βασικές ανάγκες. Τα χαμηλά επίπεδα επίνωσης σχετικά με τη ρύπανση και την κακοδιαχείριση βασικών φυσικών πόρων συνδέονται με την ευρεία έλλειψη υπεύθυνης κουλτούρας καταναλωτών. Η διαρκής υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξακολουθεί να επηρεάζει τη δημόσια υγεία (π.χ. κακή ποιότητα αέρα, θανατηφόρες φυσικές καταστροφές), ενώ έρχεται με σημαντικό οικονομικό κόστος. Ως εκ τούτου, υπάρχει σαφής ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω διαφόρων μέσων σχετικά με το μέλλον των πόρων, με στόχο τη μεταστροφή των καταναλωτικών επιλογών και την υιοθέτηση συνηθειών πιο αειφόρων και φιλικών προς το περιβάλλον.

Διαχείριση Πόρων

Η έκδοση "Οδηγός Καλών Πρακτικών προς τους Οργανισμούς Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού" διατίθεται σε μορφή pdf.

Όλα τα γραφήματα και τα κείμενα χορηγούνται με την άδεια Creative Commons license CC-BY.

Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
Αριστοτέλους 3, 54624, Θεσσαλονίκη
T +30 2310 282829
F +30 2310 282832
E info@gr.boell.org

Αστικός Χώρος

 Ανοικτά Δεδομένα, Συμμετοχή & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Re:publica 2017

Συμμετέχουμε στη  Re:publica 2017 με δύο συζητήσεις για τα Ανοικτά Δεδομένα στις 12 του Σεπτέμβρη: Κοινωνική επιχειρηματικότητα και συμμετοχή των πολιτών.

Greenwave Festival

Το GreenWave Festival είναι μια εναλλακτική οικολογική γιορτή. Διοργανώνεται από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης και συμμετέχουν δεκάδες οργανώσεις, δίκτυα, ομάδες της πόλης.

περισσότερα

Σχεδιάζοντας την Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις