Η ανθεκτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας την περίοδο της πανδημίας

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μας παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους;

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΡΓΩ - Το βιοκοφινάκι

01 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΡΓΩ/ Social Cooperative Enterprise ARGO - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

Η συγκεκριμένη βιντεο-συνέντευξη παρουσιάζει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ένταξης Αργώ η οποία παράγει βιολογικά λαχανικά και τα αποστέλλει σε ενδιαφερόμενους/ες καταναλωτές/ριες στη Θεσσαλονίκη με το βιο-κοφινάκι. Βλέπουμε πώς η συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετώπισε την πανδημία και τις προσδοκίες που έχει για το μέλλον.

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Εκλεκτίκ

02 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Εκλεκτίκ/Social Cooperative Enterprise Eklektik - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

Η συγκεκριμένη βιντεο-συνέντευξη παρουσιάζει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Εκλεκτίκ η οποία προωθεί προιόντα συνεργατικών εγχειρημάτων και αλληλέγγυου εμπορίου και λειτουργεί ένα καφέ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε πώς η πανδημία επέδρασε στη λειτουργία της επιχείρησης (θετικά και αρνητικά) αλλά και πώς ατενίζει το μέλλον.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση DOT2DOT

03 DOT2DOT Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση/ DOT2DOT Social Cooperative Enterprise - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

Η συγκεκριμένη βιντεο-συνέντευξη παρουσιάζει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Dot2Dot η οποία δραστηριοποιείται στις εναλλακτκές θεματικές ξεναγήσεις στη Θεσσαλονίκη. Η πανδημία επέδρασε καταλυτικά στη δραστηριότητά της καθώς οι δια ζώσης ξεναγήσεις απαγορεύτηταν στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Με πείσμα και αισιοδοξία επιμένουν και συνεχίζουν με ή χωρίς κρατική υποστήριξη.

Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων Sociality

04 Sociality Συνεταιρισμός Εργαζομένων/Sociality Worker Cooperative - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

Η συγκεκριμένη βιντεο-συνέντευξη παρουσιάζει τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων (ΣΥΝΕΡΓ) Sociality ο οποίος δραστηριοποιείται στις ψηφιακές εφαρμογές και στην ψηφιακή επικοινωνία στην Αθήνα. Πώς  επέδρασε η πανδημία σε έναν συνεταιρισμό που ούτως ή άλλως βρίσκεται κατά κύριο λόγο στον ψηφιακό κόσμο;

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άνεμος Ανανέωσης

05 ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης/Social Cooperative Enterprise Wind of Renewal - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

Η συγκεκριμένη βιντεο-συνέντευξη παρουσιάζει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άνεμος Ανανέωσης η οποία προωθεί την πράσινη και κοινωνική καινοτομία. Καθώς μία από τις δράσεις της είναι η λειτουργία ενός hostel στο κέντρο της Αθήνας, αναδεικνύονται τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στη βιωσιμότητα του εγχειρήματος αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καινοτόμες ιδέες ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην Ελλάδα.

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αγροοικόπολις

06 ΑΜΚΕ Αγροοικόπολις/Civil Non Profit Company Agroecopolis - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

Η συγκεκριμένη βιντεο-συνέντευξη παρουσιάζει την Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση Αγρο-Οικόπολις η οποία επιχειρεί να συνδέσει βιοκαλλιεργητές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις με καταναλωτές/ριες και να προωθήσει την Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία εν μέσω πανδημίας.

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλίας

07 Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλίας/Pharmacists' Civil Cooperative of Thessaly - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube

Η συγκεκριμένη βιντεο-συνέντευξη παρουσιάζει τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλίας και τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε μέσα στην πανδημία προκειμένου να προμηθεύσει έγκαιρα τα μέλη του με τα αναγκαία φάρμακα αλλά και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τους πραγματικούς κινδύνους και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προστατευτεί από αυτούς.