01 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΡΓΩ/ Social Cooperative Enterprise ARGO - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube
VIDEO

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΡΓΩ – Το βιοκοφινάκι

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μάς παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους;

Σ’ αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ένταξης Αργώ, η οποία παράγει βιολογικά λαχανικά και τα αποστέλλει σε ενδιαφερόμενους/ες καταναλωτές/ριες στη Θεσσαλονίκη με το βιο-κοφινάκι.