06 ΑΜΚΕ Αγροοικόπολις/Civil Non Profit Company Agroecopolis - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube
VIDEO

Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση Αγρο-Οικόπολις

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μάς παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους;

Σ’ αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση Αγρο-Οικόπολις, η οποία επιχειρεί να συνδέσει βιοκαλλιεργητές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις με καταναλωτές/ριες και να προωθήσει την Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία εν μέσω πανδημίας.