07 Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλίας/Pharmacists' Civil Cooperative of Thessaly - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube
VIDEO

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλίας

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μάς παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους;

Σ’ αυτό το βίντεο παρουσιάζεται ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλίας, ο οποίος λειτούργησε μέσα στην πανδημία με τρόπο τέτοιο, ώστε να προμηθεύσει έγκαιρα τα μέλη του με τα αναγκαία φάρμακα, αλλά και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τους πραγματικούς κινδύνους και τα μέσα με τα οποία μπορεί να προστατευτεί από αυτούς.