02 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Εκλεκτίκ/Social Cooperative Enterprise Eklektik - Heinrich Boell Foundation - Office Thessaloniki

video-thumbnail Watch on YouTube
VIDEO

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Εκλεκτίκ

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μάς παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους;

Σ’ αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Εκλεκτίκ, η οποία προωθεί προϊόντα συνεργατικών εγχειρημάτων και αλληλέγγυου εμπορίου και λειτουργεί ένα καφέ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.