ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η προώθηση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανάληψη δράσης για την πρόληψη της καταστροφής του παγκόσμιου οικοσυστήματος, η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η εξασφάλιση της ειρήνης μέσω της πρόληψης συγκρούσεων σε ζώνες κρίσης, και η υπεράσπιση της ελευθερίας των ατόμων κόντρα στην υπερβολική κρατική και οικονομική εξουσία - είναι οι στόχοι από όπου πηγάζουν οι ιδέες και οι δράσεις του Ιδρύματος Heinrich Böll.

Διατηρούμε στενούς δεσμούς με το γερμανικό Κόμμα των Πρασίνων (Συμμαχία 90 / Οι Πράσινοι) και ως δεξαμενή σκέψης για τα πράσινα οράματα και σχέδια, είμαστε μέρος ενός μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου, λειτουργούμε ανεξάρτητα και καλλιεργούμε το πνεύμα της πνευματικής καλλιέργειας.  
Περισσότερα για την παρουσία του Ιδρύματος διεθνώς εδώ.

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
Αριστοτέλους 3, 54624, Θεσσαλονίκη
T +30 2310 282829
F +30 2310 282832
E info@gr.boell.org

ANNUAL REPORTS