Σαμοθράκη συμμετοχικός σχεδιασμός
ΕΚΔΟΣΗ

Εγχειρίδιο συμμετοχικού σχεδιασμού για μικρά νησιά

Η εμπειρία από τη Σαμοθράκη και άλλα νησιά
For free

Το εγχειρίδιο συνοψίζει την εμπειρία που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα «Islands of Hope» (Νησιά της Ελπίδας), ένα εγχείρημα συλλογικής έκφρασης και συμμετοχικού σχεδιασμού για νησιωτικές κοινότητες, που εφαρμόστηκε στη Σαμοθράκη από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2021. Σκοπός του προγράμματος ήταν να συμβάλει στη δημοκρατική ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας και να υποστηρίξει τον συμμετοχικό σχεδιασμό μιας πρότασης για το μέλλον του νησιού, η οποία θα αφουγκράζεται τις ανάγκες των κατοίκων και θα λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες του νησιωτικού περιβάλλοντος. Κεντρικός στόχος ήταν να εμπλακούν με ενεργό τρόπο πρόσωπα και φορείς στη συνδιαμόρφωση ενός οράματος για το μέλλον του νησιού που να είναι βιώσιμο και να εκφράζει την κοινότητα. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ενίσχυση των φωνών που δυσκολεύονται να ακουστούν και επίλυση συγκρούσεων, ώστε να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι συγκλίσεις μπορούν να εντοπιστούν ευκολότερα και οι διαφωνίες να γίνουν εγκαίρως ορατές, οπότε να υπάρχει περιθώριο να αμβλυνθούν.

Το παρόν εγχειρίδιο θέτει ένα πλαίσιο συζήτησης για τη δημόσια διαβούλευση και τον συμμετοχικό σχεδιασμό σε μικρά νησιά, ενώ συνοψίζει και καταγράφει τα βασικά ευρήματα από την εμπειρία μας, ώστε να γίνουν εύκολα διαθέσιμα σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα εργαλείο αναστοχασμού πάνω στις δυσκολίες και στους αστάθμητους παράγοντες που εμφανίζονται κατά την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Τέλος, εξετάζει μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία δημοκρατικής διαβούλευσης που αξίζουν την προσοχή όσων ασχολούνται με παρεμφερή ζητήματα.

Product details
Date of Publication
Μάρτιος 2023
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Θεσσαλονίκη
Number of Pages
94
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-5580-17-9
Table of contents

Πρόλογος: Η συμμετοχή στη νησιωτικότητα        6

Εισαγωγικά        8

Οι προκλήσεις που επιδιώξαμε να αναδείξουμε και να αντιμετωπίσουμε              16

Οι στόχοι & το πλάνο δράσης του Islands of Hope για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων              24

Εργαλεία αντιμετώπισης των προκλήσεων (που εφαρμόστηκαν στη Σαμοθράκη)                     30

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του προγράμματος για τη Σαμοθράκη      52

Αναστοχασμοί επί της μεθοδολογίας     60

Εμπειρίες εναλλακτικής χωρικής ανάπτυξης σε άλλα νησιά του ελληνικού αρχιπελάγους   68

Η συνέχεια του ταξιδιού – Προτάσεις     82

Η ομάδα του Islands of Hope & η σχέση της με τη Σαμοθράκη     88

Σύνδεσμοι & Ευχαριστίες            92