Πάνος Πετρίδης

Ο Πάνος Πετρίδης είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας του Πανεπιστημίου Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών της Βιέννης, εστιάζοντας στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνίας και φύσης και στον ρόλο της συμμετοχικής έρευνας σε μεταβάσεις αειφορίας. Διατελεί συντονιστής του διεπιστημονικού ερευνητικού έργου “Sustainable Samothraki” που μελετά τις συνθήκες νησιωτικής αειφορίας και υποστηρίζει μια διαδικασία μετάβασης για το νησί της Σαμοθράκης προς περισσότερο βιώσιμες κατευθύνσεις. Έχει δημοσιεύσει πάνω στις έννοιες του κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού και της αποανάπτυξης, ως μιας συλλογικής προσπάθειας για τον επαναπροσδιορισμό της ευημερίας έξω από το πλαίσιο των οικονομικών επιταγών.