ΚΑΛΟ και Κοινά: κοινοί τόποι, αποκλίσεις, όρια και δυνατότητες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών- TIESS και το Ίδρυμα Χάινχριχ Μπελ - Γραφείο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν εργαστήριο με θέμα “ΚΑΛΟ και Κοινά: κοινοί τόποι και αποκλίσεις, όρια και δυνατότητες”. Το Εργαστήριο θα προσπαθήσει να φέρει σε ένα γόνιμο διάλογο ακαδημαϊκούς, ερευνήτριες, μέλη εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), ανθρώπους με συμμετοχή σε κινήματα και την κοινωνία των πολιτών.

Βασικοί στόχοι του Εργαστηρίου είναι:
- να παρουσιαστεί και να διευρυνθεί το θεωρητικό πλαίσιο μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης
- να αναδειχθούν καλές πρακτικές και παραδείγματα
- να συζητηθούν προβληματισμοί και αντινομίες
- να παρουσιαστεί η σχέση τόσο της ΚΑΛΟ όσο και των κοινών με την άμεση και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία
- να διαχυθούν στην κοινωνία εκείνες οι οραματικές αφηγήσεις οι οποίες απελευθερώνουν δυνατότητες δικαιοσύνης και ελευθερίας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

10.30-10.45: Έναρξη- Καλωσόρισμα

10.45- 11.30: Κεντρικές Εισηγήσεις
Β. Κωστάκης- Ψηφιακά κοινά και ομότιμη παράγωγη: προς μία μετακαπιταλιστική οικονομία
Σ. Αδάμ- ΚΑΛΟ και κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός

11.30-12.00: Διευκρινιστικές ερωτήσεις

12.00-12.30: Διάλειμμα για καφέ

12.30-13.00: Ανάδυση νέων ζητημάτων- Συγκρότηση Ομάδων Συζήτησης  

13:00-14:00: Παράλληλες Ομάδες

14.00- 14.30: Διάλειμμα για φαγητό

14.30- 16.00: Παρουσίαση αποτελεσμάτων Ομάδων Συζήτησης

16.00-16.30: Διάλειμμα για καφέ

16.30- 17.00: Κεντρική Εισήγηση
Α. Κιουπκιολής- Κοινά και νέες μορφές πολιτικής δράσης

17.00- 18.30: Ανοιχτή συζήτηση ολομέλεια-Προτάσεις για συνέχεια

18.30- 19.00: Συμπεράσματα
 

Οι πρώτες δύο εισηγήσεις (Σ. Αδάμ, Β. Κωστάκης) θα αποτελέσουν τη βάση για να ανοίξει μια συζήτηση με σκοπό την επικέντρωση σε ζητήματα αιχμής και την ανάδυση νέων ερωτημάτων. Στη συνέχεια θα συγκροτηθούν ομάδες συζήτησης (ορισμός συντονίστριας και rapporteur) οι οποίες θα εργαστούν παράλληλα με στόχο μια δεκάλεπτη παρουσίαση. Μετά την απογευματινή εισήγηση (Α. Κιουπκιολής) θα ανοίξει η συζήτηση στην ολομέλεια καταθέτοντας εκ νέου προβληματισμούς και προτάσεις. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση/ περίληψη των κεντρικών συμπερασμάτων.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ένα κοινό 40 περίπου ατόμων με ισόρροπη συμμετοχή φύλων. Βασικός στόχος είναι τα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή να προέρχονται κυρίως από τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ, τα κινήματα της πόλης γύρω από τα κοινά (και όχι μόνο), την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο. Ιδανικά, τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν ένα γνήσιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο, καθώς θα κληθούν να παρακολουθήσουν και να συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις και τις εισηγήσεις τους σε ένα ολοήμερο εργαστήριο.  

Το Εργαστήριο θα πρραγματοποιηθεί στο χώρο του TIESS (Ίώνος Δραγούμη 24, Θεσσαλονίκη). Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση εδώ μέχρι τις 14/4/2019. Για την έγκριση της συμμετοχής σας θα λάβετε σχετικό email.