Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την ΚΑΛΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα kalomathe.gr αποτελεί καρπό συνεργασίας ανάμεσα σε πρόσωπα, συλλογικότητες και φορείς που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα. Μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στις τρεις πρώτες θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην ΚΑΛΟ, Ομάδα- ο Πυρήνας ενός Εγχειρήματος ΚΑΛΟ και Επιλογή Οικονομικής Δραστηριότητας. 

 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα kalomathe.gr

Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας,  δημιουργήθηκε στα τέλη του 2017 ένας πυρήνας ανθρώπων που συνδιαμορφώνει τις κατευθύνσεις της όλης προσπάθειας και συντονίζει τις επιμέρους δράσεις. Στην άτυπη αυτή Ομάδα Συντονισμού συμμετέχουν πρόσωπα από τους ακόλουθους φορείς:

  • Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ)
  • Dock-Συνεργατικός Χώρος για την ΚΑΛΟ
  • Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία
  • Open Lab Athens
  • Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ
  •  Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας που χρηματοδοτεί και συντονίζει την πρώτη φάση της όλης προσπάθειας

Η άτυπη Ομάδα Συντονισμού κινείται ήδη προς την κατεύθυνση δημιουργίας Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου το οποίο θα απαρτίζεται από πρόσωπα που συνέβαλαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δημιουργία αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και δεσμεύονται να συνεχίσουν τη λειτουργία της και να εμπλουτίσουν περαιτέρω το περιεχόμενό της. 

Ο στόχος μας είναι πολλαπλός. Πρώτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό για την ΚΑΛΟ στα ελληνικά με ύφος απλό και κατανοητό και σε μορφή ανοιχτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο/η ανταποκρινόμενοι/ες σε μία εντοπισμένη ανάγκη και ένα αίτημα που έρχεται από το πεδίο εδώ και καιρό. Δεύτερον, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο χώρο, με τη μορφή ενός ψηφιακού εργαλείου, για την προώθηση της εκπαίδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Τρίτον, θέλουμε η όλη προσπάθεια να βασίζεται σε μια ανοιχτή συμμετοχική μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση η οποία να εμπλέκει ενεργά περισσότερα άτομα, συλλογικότητες και φορείς στο μέλλον. Τέταρτον, θέλουμε να διευκολύνουμε τη διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως και αμοιβαίας εκπαίδευσης.

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε την περιήγησή σας στις τρεις πρώτες ενότητες.