Ενεργειακή μετάβαση και τοπική αυτοδιοίκηση

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Γερμανία υπολογίζεται ότι οι Δήμοι έχουν έσοδα περίπου 9 δις ευρώ κάθε χρόνο από οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΑΠΕ. Στην Ελλάδα η εξέλιξη αυτή είναι ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο, προβλέπεται όμως να επισπευσθεί στα επόμενα χρόνια, χάρη στο πρόσφατο νομικό πλαίσιο που προβλέπει και ευνοεί τη δημιουργία «Ενεργειακών Κοινοτήτων» με τη συμμετοχή Δήμων και πολιτών.

Συζήτηση εργασίας, 2 Νοεμβρίου 2018, Κρήτη
Στο πλαίσιο της 8ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

 

Την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζητούν και διαπραγματεύονται την ενεργειακή μετάβαση για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, χιλιάδες Δήμοι και Περιφέρειες της Ευρώπης παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους - προς όφελος και με τη συμμετοχή των πολιτών τους. Ασκούν πολιτικές και επενδύουν στους κρίσιμους τομείς όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους και την τοπική κοινωνία. Με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προστιθέμενη αξία που παραμένουν στην περιοχή, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να ασκήσουν μεταξύ άλλων πολιτικές για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, την οποία υφίστανται πολίτες κυρίως από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και όχι μόνο.

Στη Γερμανία υπολογίζεται ότι οι Δήμοι έχουν έσοδα περίπου 9 δις ευρώ κάθε χρόνο από οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΑΠΕ. Στην Ελλάδα η εξέλιξη αυτή είναι ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο, προβλέπεται όμως να επισπευσθεί στα επόμενα χρόνια, χάρη στο πρόσφατο νομικό πλαίσιο που προβλέπει και ευνοεί τη δημιουργία «Ενεργειακών Κοινοτήτων» με τη συμμετοχή Δήμων και πολιτών. Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών, από την Ελλάδα και την Γερμανία σε αυτό το πεδίο, διοργανώνουμε σχετική συζήτηση εργασίας

Συγκεκριμένα, στην συζήτηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 8ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν εργαλεία, οργανωτικά μοντέλα και καλά παραδείγματα για την προώθηση της αποκεντρωμένης ενεργειακής μετάβασης από τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Εισαγωγή
  Όλγα Δροσου / Kυριακή Μεταξα, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

Παρουσιάσεις:

 • Ο δήμος ως εμπνευστής της ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο (παρουσίαση στα Γερμανικά)
  Frank Baur, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Τεχνικών και Οικονομίας Σααρλαντ /IZES
 • Ενεργειακές Κοινότητες και Δήμοι (παρουσίαση στα Ελληνικά)
  Βασίλης Kίλλιας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα και αύξηση των ΑΠΕ - δυο πλευρές του νομίσματος (παρουσίαση στα Γερμανικά)
  Jutta Kneißel, Πρόεδρος Ενεργειακού Συνεταιρισμού Schotten
 • Ενεργειακή φτώχεια: Aιτίες, προτάσεις αντιμετώπισης (παρουσίαση στα Ελληνικά)
  Ελευθερία Τουλουπάκη, Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΙΝΖΕΒ)
 • Δήμοι και ηλιακή κοινωνική πολιτική (παρουσίαση στα Ελληνικά)
  Τάκης Γρηγορίου, Greenpeace Ελλάδας                            

Συντονισμός συζήτησης: Alice Κοροβέση, INZEB

__________________________________________
Πληροφορίες για τη συζήτηση εργασίας:
Κυριακή Μεταξά, kyriaki.metaxa [@] gr.boell.org, +30 2310 282829