Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους Συνεταιρισμούς, την Κ.ΑΛ.Ο. και την Κοινοτική Οικονομική Ανάπτυξη

05-22.10.2017, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Θεσσαλονίκη (Οδυσσέως 19, 3ος όροφος)

Σε συνέχεια του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Συνεταιρισμούς, την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚαλΟ) και την Κοινοτική Οικονομική Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2016 και λαμβάνοντας υπόψιν την επιθυμία του κόσμου για πραγματοποίηση ενός παρόμοιου εκπαιδευτικού προγράμματος στην Θεσσαλονίκη, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Συνεταιρισμούς, την ΚΑλΟ και την Κοινοτική Οικονομική Ανάπτυξη, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2017 στη Θεσσαλονίκη από τον Κόμβο για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.

Το σεμινάριο επιδιώκει να συμβάλει αφενός στην ενίσχυση των εγχειρημάτων ΚΑλΟ στην Ελλάδα και αφετέρου στην ανάπτυξη μίας ομάδας στελεχών διαφορετικών ειδικοτήτων για την υποστήριξη των παραπάνω εγχειρημάτων. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα θεματικών οι οποίες εκτείνονται από ζητήματα θεωρητικών προσεγγίσεων μέχρι πρακτικά εργαλεία για την ενίσχυση των φορέων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στο πεδίο της ΚΑλΟ. Στόχος είναι επίσης η σύνδεση της θεωρίας και της πρακτικής με έναν τρόπο που προάγει τη βιωσιμότητα αλλά και την έμπνευση στις βασικές αρχές λειτουργίας ενός νέου παραδείγματος για την κοινωνία και την οικονομία.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και ο αριθμός των συμμετοχών εκτιμάται στα 30 άτομα. Θα δοθεί προσοχή στην ισόρροπη κατανομή διαφορετικών ειδικοτήτων και προτεραιότητα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας, εξαιτίας της γεωγραφικής εστίασης του προηγούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος στις περιοχές τις Αττικής και της νησιωτικής Ελλάδας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν έχει κάποιο κόστος συμμετοχής, ενώ η διάρκειά του είναι 9 ημέρες των 4 διδακτικών ωρών (σύνολο 36 ώρες). Αναλυτικότερα το πρόγραμμα είναι το εξής:

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στο komvoshub@gmail.com

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ μέχρι τις 17/09/2017.