Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ενίσχυση των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας αλλά και η ανάπτυξη μιας ομάδας εκπαιδευτών/τριών για την υποστήριξη τους αποτελούν τον διττό στόχο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2016. Διοργανώνεται από τον Κόμβο για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία σε συνεργασία με το Simon Fraser University (SFU), το Community Evolution Foundation (CEF) και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα θεματικών οι οποίες εκτείνονται από ζητήματα θεωρητικών προσεγγίσεων μέχρι πρακτικά εργαλεία, ενώ θα δοθεί και πιστοποίηση από το Simon Fraser University.
Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη που απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό στόχου το καθένα αλλά συνδέονται οργανικά μέσα από κοινές θεματικές ενότητες που απευθύνονται και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων/ουσών, ενώ οι εκπαιδευτές/τριες θα πλαισιώσουν την ενότητα που τους/τις ενδιαφέρει στο μέρος του σεμιναρίου που απευθύνεται στα εγχειρήματα.

Συγκεκριμένα:

 • Μέρος Α: Απευθύνεται σε όσους και όσες επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση εκπαιδευτή/τριας ΚΑΛΟ
  Αριθμός συμμετοχών: 12 άτομα
  Διάρκεια: 72 ώρες (12 ημέρες των 6 διαδικτικών ωρών)
  Κόστος συμμετοχής για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων: 100 Ευρώ
   
 • Μέρος Β: Απευθύνεται σε μέλη εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ και σε όσους και όσες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της ΚΑΛΟ
  Αριθμός συμμετοχών: 18 άτομα
  Διάρκεια: 72 ώρες (12 ημέρες των 6 διαδικτικών ωρών)
  Κόστος συμμετοχής για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων: 50 Ευρώ/ανά εγχείρημα

Περισσότερα για το πρόγραμμα στις συνημμένες προσκλήσεις και τις αντίστοιχες αιτήσεις συμμετοχής:
Πρόσκληση Εκπαιδευτών/τριών
Αίτηση συμμετοχής Εκπαιδευτών/τριών
Πρόσκληση Μελών Εγχειρημάτων
Αίτηση συμμετοχής Μελών Εγχειρημάτων

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή με τη συνημμένη αίτηση στο e-mail info@komvos-seei.net μέχρι τις 16/9/2016. Θα δοθεί προσοχή στην ισόρροπη κατανομή διαφορετικών ειδικοτήτων και προτεραιότητα στις περιοχές της Αττικής και της νησιωτικής Ελλάδας διότι σχεδιάζεται επανάληψη του σεμιναρίου στη Θεσσαλονίκη. Το συνολικό κόστος συμμετοχής ζητείται ως συμβολή στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

Σοφία Αδάμ, 6977201279
Χρήστος Γιοβανόπουλος, 6978450126
Ανδρέας Καρίτζης: 6972661028