Τα Ιωάννινα των "άλλων" τεχνολογιών

Στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων αναδύεται ένα νέο οικοσύστημα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας που αναγνωρίζει ότι ο όρος «τεχνολογία» δεν περιλαμβάνει μόνο την υψηλή, αλλά επίσης την παραδοσιακή και την ανοιχτή - ελεύθερη τεχνολογία. Το υλικό αυτού του οδοιπορικού μπορεί με μια πρώτη ανάγνωση να φαίνεται ετερόκλητο, ωστόσο υπάρχει ένα κόκκινο νήμα που ενώνει τα μέρη του: το πώς αυτές οι μορφές τεχνολογίας μπορούν να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες υπαίθριων περιοχών δημιουργώντας νέες –ή επανεισάγοντες ξεχασμένες– κοινωνικά καινοτόμες πρακτικές.

Σχέδιο του Γιώργου Κωνσταντίνου φιλοτεχνημένο ειδικά για το αφιέρωμα "Πόλη και ύπαιθρος"

Άρθρο

Βίντεο

Στα τέσσερα βίντεο που ακολουθούν, εκπρόσωποι από ισάριθμα εγχειρήματα μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις ανοιχτές ή τις παραδοσιακές τεχνολογίες, με στόχο να διαχυθούν τα αποτελέσματά τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, αλλά και να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου τους

Ηχητική κατάθεση