Αναζητούμε το/η νέο/α Συντονιστή/τρια Προγραμμάτων μας

Το γραφείο του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στη Θεσσαλονίκη αναζητά ένα Συντονιστή / μία νέα Συντονίστρια Προγραμμάτων για να ενισχύσει τις δραστηριότητές του στη Δημοκρατία. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποστηρίξει το συντονισμό της δουλειάς του γραφείου μας σε αυτό το πεδίο με έμφαση στην επέκταση των σχετικών δραστηριοτήτων μας στη Βουλγαρία.

Photo by Jack Krier on Unsplash

Έλα στην ομάδα μας!

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Σεπτεμβρίου | Ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2021

Συνεντεύξεις: 28-30 Σεπτεμβρίου 2021

Σχετικά με το ρόλο

Τα παρακάτω σημεία θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα το ρόλο σου στην εργασιακή μας καθημερινότητα:

 • Στενή συνεργασία με το Συντονιστή Προγραμμάτων μας για τη Δημοκρατία και την Εξωτερική Πολιτική & Πολιτικής Ασφάλειας
 • Δημιουργία, υποδοχή και επεξεργασία προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων
 • Επιμέλεια του περιεχομένου των προγραμμάτων και σύνταξη των αντίστοιχων αναφορών
 • Οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων
 • Συμμετοχή σε διεθνείς πλατφόρμες του Ιδρύματος με σχετική θεματολογία και παρακολούθηση του περιεχομένου που παράγεται εκεί
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων (ψηφιακών και διά ζώσης)
 • Διαχείριση του δικτύου επαφών του Ιδρύματος στα συγκεκριμένα πεδία στην Ελλάδα και προσέλκυση νέων πιθανών συνεργατών στη Βουλγαρία
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση γύρω από την πολιτική πραγματικότητα στη Βουλγαρία

Σχετικά με σένα

Μολονότι πιστεύουμε πως δεν υπάρχει ένα μονοπάτι για να φτάσει κανείς στον τελικό προορισμό, παρακάτω μερικά στοιχεία που θα βοηθούσαν την ένταξή σου στην ομάδα μας:

 • Πτυχίο ΑΕΙ και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε σχετικό πεδίο
 • Άριστες γνώσεις διαχείρισης προγραμμάτων (project management)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική), ενώ η γνώση βουλγαρικών ή/και γερμανικών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Οι βασικές γλώσσες εργασίας είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (χρήση σουίτας Microsoft Office και εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας όπως Slack, Cloud based solutions κ.α.) και άνεση στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Πολύ καλή γνώση της πολιτικής πραγματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών στη Βουλγαρία
 • Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα αυτόνομης εργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών και συντονισμού με την ομάδα
 • Εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων (concept, διαμόρφωση σύνθεσης ομιλητών/τριών, αναφορά)
 • Επιθυμητή εργασιακή προϋπηρεσία εκτός Ελλάδας

Τι προσφέρουμε

Προσφέρουμε μία θέση πλήρους απασχόλησης με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου αρχικά ως τις 31.12.2022 με δυνατότητα επέκτασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Εκτός από ανταγωνιστικό μισθό, προσφέρουμε τη δυνατότητα εργασίας στο πλαίσιο ενός δυναμικού διεθνούς δικτύου με πολλές δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και κατάρτισης, καθώς και τη δυνατότητα να ενταχθείς σε μία μικρή, ευέλικτη και φιλική ομάδα.

Πώς μπορείς να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου

Παρακαλούμε στείλε την αίτησή σου στα ελληνικά ή στα αγγλικά στη διεύθυνση gr-info@gr.boell.org σε ένα μόνο έγγραφο PDF που θα περιλαμβάνει το βιογραφικό σου (μέχρι 2 σελίδες Α4) μαζί με ένα κείμενο έκτασης έως 400 λέξεων γύρω από το θέμα «Ποια είναι τα θέματα που προσφέρουν πεδίο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας;» ως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 18:00.

-------------------------------------------------------------

Πρέπει να γνωρίζεις

 • Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ εργάζεται ενεργά ενάντια στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παρενόχλησης, εφαρμόζοντας την πολιτική “Protection against Sexual Exploitation, Abuse and Harassment“ (PSEAH).
 • Ιδιαιτέρως καλωσορίζουμε αιτήσεις από μετανάστες και ΑμΕΑ.