Εξώφυλλο
ΕΚΔΟΣΗ

Διαδρομές Εξόδου από την Κρίση

Τα Αλληλέγγυα και Συνεργατικά Εγχειρήματα στην Ελλάδα την Περίοδο 2016-17
For free

Η παρούσα έκδοση έρχεται να αναδείξει το οικοσύστημα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) μέσα από τη ματιά των ίδιων των ατόμων που συμμετέχουν σε εγχειρήματα. Βασίζεται στη μέχρι στιγμής μοναδική πανελλήνια έρευνα για τα εγχειρήματα ΚΑΛΟ, που διεξήχθη το 2016 και το 2017. Αν και με μια πρώτη ματιά μπορεί να φαντάζει παράταιρη η έκδοση αυτή εντός του 2021, πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μέτρο σύγκρισης τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της ΚΑΛΟ, ενός τομέα που ανθίζει υπό διαφορετικές και ευμετάβλητες συνθήκες. Ελπίζουμε αυτή η μελέτη να αποτελέσει μια βάση για περαιτέρω συζητήσεις γύρω από τα προφίλ και τα κίνητρα των συμμετεχόντων ατόμων, τους τρόπους λειτουργίας των εγχειρημάτων και τη σχέση του πεδίου της ΚΑΛΟ με τις πολιτικές εξελίξεις, τα κοινωνικά κινήματα και το κράτος. Άλλωστε, όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, «η έρευνα αποδεικνύει ότι υπάρχει μία σημαντική μαγιά ανθρώπων που πιστεύουν στον μόνιμο χαρακτήρα αυτών των πρακτικών καθώς και στις μετασχηματιστικές τους δυνατότητες. Είναι θέμα των πολλών ωστόσο το αν ο ευσεβής πόθος της κοινωνικής αλλαγής προς μία πιο αλληλέγγυα και συνεργατική κατεύθυνση θα είναι η απάντηση στις πολλαπλές και ένθετες κρίσεις και αδιέξοδα του παρόντος».

Product details
Date of Publication
2021
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
Number of Pages
99
Licence
Language of publication
Ελληνικά
ISBN / DOI
978-618-84649-7-1